14. apríl 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa už niekoľko týždňov postupne zhoršuje. Uplynulý týždeň aj napriek ochladeniu, sa sucho rozšírilo na veľkej časti Slovenska. Extrémne sucho zasahuje 6 % plochy. Najviac sa rozšírilo mierne a výrazné sucho na rozhraní stredného a západného Slovenska. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je 10-20 % v severnej časti stredného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je do -100 mm na východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Turci a v oblasti Rajca v intervale 10-20 %. V Košickej kotline sa situácia čiastočne zlepšila a relatívne nasýtenie tu je väčšinou v intervale 30-40 %. Podobná situácia je na veľkej časti Dolného Zemplína a na Podunajskej a Záhorskej nížine. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je len lokálne nasýtenie 20-30 %, ale väčšina Slovenska má nasýtenie vyššie ako 90 %. V celom profile (0-100 cm) je na približne 2/3 nasýtenie 70-90 %, bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na 3 % plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) dosahuje úroveň extrémneho sucha na 6 % celkovej plochy. Stále je na tom najhoršie Šariš, Košická kotlina, Abov a Dolný Zemplín. Výrazné sucho sa rozširuje na severozápade stredného Slovenska a na severovýchode. Mierne sucho zasahuje až 40 % územia. V povrchovej vrstve je len lokálne výnimočné sucho na východe. Výrazné sucho je okrem východu, na Podunajskej nížine a na severozápade. V hlbšej vrstve je situácia horšia ako v povrchovej vrstve. Extrémne sucho postihuje najmä Košický kraj a časť Prešovského kraja. Mierne a výrazné sucho sa rozširujú čoraz na väčšiu plochu.

Deficit pôdnej vlahy je takmer na celom území Slovenska. Hodnoty deficitu až do -100 mm sú už dlhšiu dobu v oblasti Prešova, Košíc a Moldavy n. Bodvou. Na juhu Dolného Zemplína je deficit najviac -80 mm. Najlepšie je na tom oblasť Muránskej planiny a severná časť Gemera, kde sú prevažne normálne podmienky.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok v Slovenskom raji, a to lokálne až 27 mm. Približne 20 mm spadlo aj na podhorí Malých Karpát. Zrážky sa nevyskytli na krajnom severovýchode, a tiež v oblasti Turčianskej kotliny. Prvé dva dni v týždni boli ešte teplé a slnečné s maximálnou teplotou až 24,5 °C na juhu Zemplína. V strede týždňa sa výrazne ochladilo. Najnižšia teplota bola cez víkend približne -2,5 °C na severovýchode. Výpar dosiahol najvyššiu sumu 27 mm v okolí Košíc, čo je až 160 % normálu 1981 – 2010.