14. august 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V porovnaní s minulým týždňom sa situácia prakticky nezmenila. V hlbšej časti profilu je výrazné sucho na krajnom juhovýchode. Relatívne nasýtenie je najmenej 20 % na východe krajiny, v hlbšej časti profilu je situácia menej priaznivá, na Záhorí je relatívne nasýtenie na malej ploche 0-10 %.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na Zemplíne a v okolí Stropkova, 30-40 %. V hlbšej časti profilu je situácia stále nepriaznivá. Na Záhorí sú hodnoty ojedinele pod 10 %. Relatívne nasýtenie 10-20 % je okrem Záhoria aj na Zemplíne, v okolí Košíc, Humenného a Vranova n. Topľou. Toto územie pokrýva asi 1,5 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile je relatívne nasýtenie 20-30 % na Zemplíne, netvorí však jednoliatu plochu, skôr sa vyskytujú tieto hodnoty na malých roztrúsených územiach. Väčšina Východoslovenskej nížiny má relatívne nasýtenie 30-50 %, podobná situácia je aj na Záhorí.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010). V povrchovej vrstve je začínajúce sucho (S1) v okolí Stropkova, inde je to bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu je výrazné sucho (S3) na krajnom juhovýchode. Situácia je tu stabilizovaná a v porovnaní s minulým týždňom nejde o významnú zmenu. V celom pôdnom profile je mierne sucho na ploche 0,1 % a zasahuje oblasť Stropkova a Sobraniec. Začínajúce sucho je na 5 % celkovej ploche.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok na severe územia. Najvyššie týždenné úhrny boli 50-60 mm. Najmenej zrážok spadlo na východe Podunajskej nížiny do 6 mm. Z pohľadu teplôt bol uplynulý týždeň spočiatku priemerný, no v polovici týždňa sa výrazne ochladilo a nízke teploty dosahovali na túto ročnú dobu rekordy, v závere týždňa v nedeľu sa opäť výrazne oteplilo. V utorok a nedeľu boli maximá až 30 °C. Minimá boli najnižšie v piatok do 0 °C. Uplynulý týždeň nebol veterný. Najvyššie priemerné rýchlosti vetra boli 5 m/s.