14. júl 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom čiastočne zlepšila, ale stále je na viac ako 8 % plochy extrémne sucho. Najviac zasiahnuté oblasti sú Orava, Kysuce, Turiec, Liptov, Horné Považie a Poloniny. Nasýtenie nižšie ako 50 % je až na ¾ celkovej plochy. Deficit pôdnej vlahy dosahuje hodnoty až -100 mm lokálne na severe stredného Slovenska, do -80 mm na krajnom východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % miestami na západnom a strednom Slovensku. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý až na 80 % celkovej plochy. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je situácia priaznivejšia. Nasýtenie pod 10 % je ojedinele na západnom a strednom Slovensku, ale bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na 60 % plochy. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % v oblasti Ponitria a Strážovských vrchov. Nasýtenie v intervale 10-20 % je ojedinele na strednom a západnom Slovensku, a tiež na juhovýchode. Nasýtenie nižšie ako 50 % je až na ¾ plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na 8 % územia na úrovni extrémneho sucha. Najhoršia situácia je stále na severe stredného Slovenska a krajnom východe. Extrémne sucho je lokálne aj v Slovenskom Rudohorí, na Spiši a v Podtatranskej kotline. Suchom je zasiahnutých až 80 % územia Slovenska. V povrchovej vrstve sa tento týždeň situácia trochu zlepšila. Extrémne sucho je len na 1,7 % plochy. Najhoršia situácia je na severe stredného a západného Slovenska, a tiež v oblasti Slovenského Rudohoria a na Spiši. V hlbšej vrstve sa extrémne sucho nachádza na viac ako 10 % plochy, a to najmä na severe stredného Slovenska a krajnom východe. V hlbšej vrstve sa situácia takmer vôbec nezlepšila.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave až do -100 mm. Deficit do -80 mm je okrem Oravy, aj na Kysuciach, Turci, Hornom Považí, a tiež v Slovenskom Rudohorí a krajnom východe. Deficit pôdnej vlahy je takmer na celom Slovensku, okrem malých území na Záhorí, juhu Podunajskej nížiny, a v okolí Košíc, kde sú normálne podmienky, až nadbytok vlahy do +20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli úhrny zrážok v dôsledku búrkovej a prehánkovej činnosti opäť rozdielne. Najmenej zrážok do 1 mm spadlo ojedinele na Považí a Ponitrí. Najviac zrážok bolo v oblasti Oravy, kde lokálne za týždeň spadlo až 60 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň podpriemerný. Najvyššia teplota bola 28 °C na juhu Podunajskej nížiny a najchladnejšie ráno bolo v piatok, kedy v Slovenskom raji klesla teplota vzduchu na 1 °C. Tento týždeň bol výpar do 33 mm v okolí Nitry a Komárna. V percentách normálu bol výpar od 80 do 100 %.