14. máj 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce sucho je na krajnom východe Slovenska a lokálne aj na Považí. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % lokálne na Podunajskej nížine, Záhorí a Dolnom Zemplíne. V hlbšej vrstve je najnižšie nasýtenie na juhozápade 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je -20 až -40 mm na Považí. Na väčšine územia Slovenska už prevažuje nadbytok pôdnej vlahy, najviac +20 až +40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 30-50 % na Dolnom Zemplíne a lokálne aj na Ponitrí, Považí a Záhorí. na veľkej časti územia je nasýtenie vyššie ako 60 %. V hlbšej vrstve je lokálne na juhozápade nasýtenie 20-30 %, na väčšine Podunajskej nížine je to od 30 do 50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie lokálne na Podunajskej nížine, Záhorí a Dolnom Zemplíne 30-40 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/10 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na krajnom východe a Považí. Na väčšine územia sa sucho nevyskytuje. O niečo horšia situácia je v hlbšej vrstve, kde je začínajúce sucho na 3,5 % celkovej plochy a mierne sucho je lokálne na Považí a Pohroní.

Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -40 mm len na Považí, v okolí Trenčína a Dubnice nad Váhom. Deficit vlahy od -5 do -20 mm je ojedinele na západnom, strednom a aj východnom Slovensku. Na väčšine územia však prevláda nadbytok vlahy, najviac do +40 mm. V povrchovej vrstve je nadbytok vlahy na takmer celom území, ale v hlbšej vrstve ešte prevažuje deficit, a to najmä na západnom a strednom Slovenku.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 8.5. do 14.5.2023 spadlo naviac zrážok na krajnom juhozápade Slovenska a juhu Podunajskej nížiny, lokálne od 35 do 50 mm zrážok. Na Dolnom Zemplíne boli najnižšie úhrny, lokálne 1-3 mm. Po väčšinu týždňa prevažovalo prevažne chladné a oblačné počasie. Najvyššia teplota bola 23 °C na Dolnom Zemplíne. Najnižšie klesla teplota na -5 °C na Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Orechovej 27 mm a Michalovciach 26 mm. Najnižší výpar bol v Telgárte, len okolo 15 mm. V percentách normálu 1981 - 2010 bol výpar od 76 % na letisku v Bratislave a v Banskej Štiavnici do 122 % v Čadci.