15. január 2023

 Aktuálny stav sucha na Slovensku:

Aktuálne sa sucho na Slovensku už nikde nenachádza, a to ako v povrchovej vrstve, tak aj v hlbšej vrstve pôdy. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40-60 % na krajnom juhozápade, v oblasti Bratislavy. V hlbšej vrstve je nasýtenie v okolí Bratislavy 10-20 %, na väčšine Podunajskej nížiny je už vyššie ako 40 %. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na juhozápade do -20 mm. Na väčšine územia prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte nasýtenie lokálne v okolí Bratislavy 10-20 %, na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie už vyššie ako 40 %. Na Záhorí a Spiši je lokálne nasýtenie 30-40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 40-60 % v okolí Bratislavy. Na Záhorí, Spiši a Podunajskej nížiny je nasýtenie vyššie ako 60 %.

Podľa máp intenzity sucha je aktuálne celé územie Slovenska v pôdnych profiloch 0-100 cm, 0-40 cm aj 40-100 cm bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na krajnom juhozápade Slovenska. Na väčšine územia prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +80 mm na juhu stredného a lokálne aj západného Slovenska.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 9.1. do 15.1.2023 sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo na juhu stredného Slovenska a na juhu Podunajskej nížiny, lokálne od 50 do 60 mm. Najnižšie úhrny zrážok boli na Zemplíne, v intervale 9-10 mm. Po teplotnej stránke bol uplynulý týždeň opäť mimoriadne teplý s najvyššou teplotou 12,5 °C v okolí Bratislavy. Počas nedele 15.1. prešiel studený front, po ktorom nasnežilo ojedinele aj v polohách do 400 m n. m. Najnižšia teplota vzduchu bola počas víkendu v podhorí Tatier -7 °C. Týždenná suma výparu bola najvyššia 4,9 mm v Bratislave a najnižšia 0,9 mm v okolí Nových Zámkov.