16. február 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Momentálne na takmer celom Slovensku sucho nepozorujeme. Len lokálne je v obidvoch vrstvách znížené množstvo pôdnej vlahy, prípadne sa vyskytuje len začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na Spiši v intervale 50-60 %, v Košickej kotline a na Above najmenej 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na Podunajskej nížine a v Slovenskom Rudohorí v intervale -5 až -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Spiši v intervale 50-60 %, v Košickej kotline, na Above a juhu Podunajskej nížiny 60-70 %. V hlbšej vrstve je nasýtenie na celom Slovensku nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je len ojedinele nasýtenie v intervale 70-90 %, na väčšine územia Slovenska to je v intervale 90-100 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na úrovni začínajúceho sucha. Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha. Podobná situácia je v povrchovej a aj v hlbšej vrstve.

Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm vo východnej časti Podunajskej nížiny, na Above a v Slovenskom Rudohorí. Na väčšine územia Slovenska sú normálne podmienky, a to platí v povrchovej vrstve, ako aj v hlbšej vrstve. Nadbytok vlahy je najviac do +20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Týždenné úhrny zrážok boli tento týždeň od 1 mm v oblasti Vranova nad Topľou do 35 mm v oblasti Tatier. Na našom území stále prevláda relatívne teplé počasie, s najvyššou teplotou 16 °C na Žitnom ostrove a najnižšou teplotou -11 °C na Horehroní. Týždenný výpar bol najviac 10 mm v oblasti Bratislavy a najmenej 3 mm v okolí Medzilaboriec.