16. január 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho je aktuálne na 17 % územia. Mierne sucho evidujeme ojedinele na strednom Slovensku, a na juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 %, a to ojedinele na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Bratislavy. V hlbšej vrstve je stále najnižšie nasýtenie v intervale 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na Podunajskej nížine a Pohroní. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 mm na severovýchode.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) na väčšine územia vyššie ako 70 %. Na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty 50-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Na juhu stredného a východného Slovenska je to najmenej 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je na približne 2,5 % územia nasýtenie v intervale 30-40 %. Takéto hodnoty sú v okolí Nových Zámkov, Komárna a Bratislavy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na 17 % územia. Mierne sucho je na strednom Slovensku a na juhu Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na 27 % územia. Mierne sucho zasahuje centrálnu oblasť Slovenska. V hlbšej vrstve je stále výnimočné sucho lokálne v okolí Komárna a Nových Zámkov.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na juhu Podunajskej nížiny, v okolí Bratislavy a lokálne aj na Pohroní a Krupinskej planine. Normálne podmienky sú na približne 45 % územia. Nadbytok vlahy je do +60 mm lokálne na severovýchode. Nadbytok vlahy do +40 mm je aj na Záhorí a lokálne na Spiši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 10.1. do 16.1.2022 bolo na väčšine územia bez zrážok, prípadne úhrn zrážok bol nižší ako 0,5 mm. Najvyšší týždenný úhrn zrážok bol do 5 mm v okolí Tatier a na severovýchode Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola v piatok 10,5 °C na Podunajskej nížine. Do 10 °C bolo aj na Horehroní. Najnižšia teplota vzduchu bola -15 °C na Zamagurí a v Poloninách. Týždenná suma výparu bola najvyššia 6 mm v okolí Bratislavy a najnižšia 1 mm v Spišských Vlachoch.