16. máj 2021

 Stav pôdnej vlahy sucha:

Aktuálne je len lokálne začínajúce sucho v hlbšej vrstve na strednom a západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile najnižšie 30-40 % lokálne na Záhorí, Zemplíne a v okolí Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je lokálne v okolí Žiaru nad Hronom a Lučenca najviac -20 mm. Na veľkej časti územia Slovenska je nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok je až +80 mm v okolí Stropkova.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) najnižšie v intervale 40-50 % ojedinele na Záhorí, Podunajskej nížine, Juhoslovenskej kotline a Zemplíne. Na približne polovici územia je nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) ostali hodnoty nasýtenia ojedinele na Záhorí ešte v intervale 20-30 %. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie lokálne na juhozápade a juhu stredného Slovenska 30-40 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie len na 5,4 % plochy,

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne v hlbšej vrstve na strednom a západnom Slovensku na úrovni začínajúceho sucha. Situácia sa zlepšila najmä v povrchovej vrstve, kde už sucho nepozorujeme. Podobná situácia je aj v celom pôdnom profile.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne v okolí Žiaru nad Hronom a Lučenca do -20 mm. V hlbšej vrstve pôdy je ešte deficit do -20 mm ojedinele aj na západnom Slovensku. Na väčšine územia Slovenska už pozorujeme nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty nadbytku sú +80 mm v okolí Stropkova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 10.5. do 16.5.2021 spadlo najviac zrážok 70-80 mm lokálne na Kysuciach, Horehroní a v Slovenskom rudohorí. Najmenej zrážok spadlo na severovýchode Slovenska, lokálne len 7-8 mm. Najnižšia teplota bola v pondelok -1,5 °C na Horehroní. Najvyššia teplota vzduchu bola v utorok približne 30,5 °C na Záhorí. Neskôr, v ďalších dňoch, sa výrazne ochladilo a pribudli prehánky a búrky. Prevažná časť zrážok spadla od štvrtka do nedele. Najvyššia suma výparu bola 29 mm v okolí Piešťan. V percentách normálu bol výpar od 85 % do 125 %.