17. apríl 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Uplynulý týždeň sa situácia viditeľne zhoršila na juhozápadnom Slovensku. Na Podunajskej nížine a na juhu Záhoria je v povrchovej vrstve už extrémne sucho. V celom pôdnom profile extrémne sucho zasahuje 1,6 % územia. Relatívne nasýtenie je v spomínaných oblastiach najnižšie v intervale 10-20 % a deficit pôdnej vlahy je -40 až -60 mm, lokálne v okolí Pezinka a Levíc až do -80 mm. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm na Liptove.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % na Podunajskej a Záhorskej nížine. Lokálne na Záhorí sú oblasti, kde je nasýtenie dokonca nižšie ako 10 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %, a to ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je taktiež najnižšie nasýtenie na juhozápade Slovenska 10-20 %. Na juhu stredného a východného Slovenska je len ojedinele nasýtenie 30-40 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/3 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výnimočného až extrémneho sucha na Podunajskej nížine a na juhu Záhoria. Extrémne sucho zasahuje 1,6 % územia. Najhoršia situácia je v oblasti Bratislavy, Stupavy a na Žitnom ostrove. V povrchovej vrstve extrémne sucho zasahuje ešte väčšiu plochu a rozprestiera sa v oblasti od Bratislavy až po Komárno a Nové Zámky. Extrémne sucho v tejto časti pôdy je aj na juhu Záhoria. V hlbšej vrstve pozorujeme zatiaľ nanajvýš výnimočné sucho lokálne na Záhorí. Na Podunajskej nížine je miestami mierne až výrazné sucho. Výrazné sucho je lokálne aj v južnej časti stredného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je na väčšine Podunajskej nížiny v intervale -40 až -60 mm. Lokálne v okolí Pezinka a Levíc je deficit do -80 mm. Normálne podmienky pozorujeme na 41 % územia. Nadbytok vlahy je do +20 mm ojedinele v severnej časti stredného a východného Slovenska. Najvyšší nadbytok je +20 až +40 mm lokálne na Liptove.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 11.4. do 17.4.2022 spadlo najviac zrážok 20-25 mm na Gemeri a lokálne aj na Orave. Úplne bez zrážok bolo v oblasti Bratislavy, Trnavy a na Honte. Počas týždňa bolo spočiatku slnečno, neskôr koncom týždňa bolo premenlivé, veľmi veterné a chladné počasie. Najvyššia teplota bola 23 °C na Spiši, Šariši a Záhorí vo štvrtok 14.4. Najnižšie klesla teplota na -7,5 °C v Slovenskom raji v utorok ráno. Týždenná suma potenciálneho výparu bola najvyššia 24 mm na Záhorí, v okolí Bratislavy a Komárna. V percentách normálu bol výpar od 100 % do 140 %.