17. december 2023

 Aktuálny stav pôdneho sucha

Celé územie Slovenska je vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 70 % na celom území Slovenska. V povrchovej vrstve sú hodnoty vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve je lokálne najnižšie nasýtenie na Podunajskej nížine a Záhorí v intervale 60-70 %, na ostatnom území je to viac ako 70 %. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm vo východnej časti Podunajskej nížiny. Deficit vlahy nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 30 % územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie 60-70 % v západnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie vyššie ako 70 % už na celom území Slovenska.

Sucho sa v celom profile a v obidvoch profiloch 40-100 cm a 0-40 cm už nenachádza. Situácia je priaznivá na celom území Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy sa nikde nevyskytuje. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +100 mm vo východnej časti Podunajskej nížiny, lokálne aj na Gemeri a Zemplíne. Normálne podmienky sú na približne 30 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 11.12.2023 do 17.12.2023 spadlo najviac zrážok na Zemplíne, a to v intervale od 16 do 19 mm. Najmenej zrážok bolo na Spiši a Žitnom strove, lokálne 3-4 mm. Výrazný nadbytok zrážok sa tak čiastočne zmiernil. Naďalej však pretrvávajú veľmi vlhké podmienky. Snehová pokrývka sa v nížinách roztopila na takmer celom území. Najvyššia teplota bola takmer 12 °C na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota na takmer -14 °C na Horehroní. Týždenná suma výparu bola v intervale od 0,5 mmv Spišských Vlachoch do 3 mm v Bratislave-Kolibe.