17. január 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je stále takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Na severozápade a severe stredného Slovenska je ojedinele znížená úroveň pôdnej vlahy, prípadne len začínajúce sucho. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho aj na Honte a relatívne nasýtenie tu je 60-70 %. Na ostatnom území je nasýtenie vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je stále najviac do -20 mm na Orave, Kysuciach a Honte.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia Slovenska vyššie ako 70 %. Na Honte a juhu Podunajskej nížiny je nasýtenie 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na celom území vyššie ako 90 %. V celom profile (0-100 cm) je na takmer celom území nasýtenie vyššie ako 90 %, len ojedinele na juhu Podunajskej nížiny je nasýtenie 70-90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na Orave, Kysuciach a v Poloninách na úrovni začínajúceho sucha. Ostatné územie Slovenska je bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho okrem spomínaných oblastí, ešte aj v Rajeckej doline, Strážovských vrchoch a na Honte. V hlbšej vrstve pôdy je celé územie bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na Orave, Kysuciach, a lokálne aj na Honte. Na väčšine Slovenska sú normálne podmienky, prípadne nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je až +60 mm v okolí Prešova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha
V týždni od 11.1.2021 do 17.1.2021 spadlo najviac zrážok na Orave do 45 mm, Približne 30 mm spadlo lokálne aj na Kysuciach a v Javorníkoch. Najmenej zrážok spadlo v Juhoslovenskej kotline, lokálne menej ako 1 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola počas tohto týždňa 5 °C v okolí Lučenca. Najnižšie klesla teplota na takmer -20 °C. Týždenný výpar bol najvyšší 4 mm v Bratislave a na Záhorí.