17. júl 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 10.7. do 17.7.2016 nastalo výrazne zlepšenie situácia. Máme za sebou veľmi vlhký týždeň. Extrémne sucho sa vyskytuje už len ojedinele v hlbšej časti profilu na východe. V povrchovej časti profilu do 40 cm je celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je ojedinele stále pod 10 % v hlbšej časti profilu.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) sa výrazne zvýšilo v porovnaní s minulým týždňom. Najbadateľnejšie zmeny sú na východnom Slovensku. Na severe je na mnohých miestach relatívne nasýtenie cez 90 %. Najnižšie hodnoty do 40 % sú vo Zvolenskej kotline. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia menej priaznivá. Vlaha sa doplnila najmä v povrchovej vrstve, no v hlbšej časti je relatívne nasýtenie pod 10 % na Záhorí, a tiež v okolí Banskej Bystrice. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty 30 % (okolie Bratislavy, Banskej Bystrice a ojedinele Podunajská a Východoslovenská nížina a Juhoslovenská kotlina). Prakticky na celom území ide o výrazné zlepšenie.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010). V povrchovej vrstve je celé územie bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu je extrémne sucho stále na východe Slovenska (približne 4 % celkovej plochy). Na západnom a strednom Slovensku je na malom území výrazné sucho. V celom pôdnom profile sme zaznamenali výrazné zlepšenie situácie. Začínajúce sucho (S1) je v oblasti Spiša a Levočských vrchov. Inde, na východnom a strednom Slovensku, je intenzita S0. V západnej tretine územia je to bez rizika sucha.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

Uplynulý týždeň bol vlhký až veľmi vlhký na celom území. Najmenej zrážok 30-35 mm spadlo vo Zvolenskej kotline a Horehronskom podolí. V Belianskych Tatrách spadlo za týždeň okolo 150 mm, a v okolí Stropkova to bolo do 100 mm. Teplotne bol minulý týždeň spočiatku horúci, neskôr nastalo výrazné ochladenie. V pondelok bolo najteplejšie do 36 °C na Záhorí. V piatok poklesla teplota v horských oblastiach na strednom Slovensku na 5 °C. Najveternejší deň bol štvrtok na juhozápade s priemernými rýchlosťami do 9 m/s a na východe sobota s priemernými rýchlosťami do 11 m/s.