18. júl 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je už len lokálne na Orave extrémne sucho. Na Kysuciach a severovýchode je mierne až výrazné sucho. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na 1,3 % plochy. Relatívne nasýtenie je na Záhorí ojedinele nižšie ako 10 %. Na Podunajskej a Východoslovenskej nížine je najnižšie nasýtenie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave do -80 mm a na krajnom východe a Kysuciach do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % len na Záhorí. Nasýtenie 10-20 % je okrem Záhoria, v oblasti Piešťan a Trnavy, na Zemplíne a v Košickej kotline. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) sú hodnoty nasýtenia pod 10 % len na Záhorí a lokálne aj na Zemplíne. Na Podunajskej nížine je nasýtenie väčšinou v intervale 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie nižšie ako 10 % ojedinele na Záhorí. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na 2/3 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na Orave na úrovni extrémneho sucha. Celkovo to predstavuje len 0,1 % územia. Na krajnom severovýchode je mierne až výrazné sucho. Bez rizika sucha sú 2/3 územia. V povrchovej vrstve je situácia ešte lepšia. Výrazné sucho je len v okolí Senice a ojedinele na krajnom severovýchode. V hlbšej vrstve je extrémne sucho ešte na 1,3 % územia a nachádza sa v Žilinskom kraji.

Deficit pôdnej vlahy je na Orave lokálne do -80 mm. Deficit do -60 mm zasahuje približne 4 % územia. Normálne podmienky sú na 21 % územia. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 mm v okolí Levíc a Dunajskej Stredy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 12.7. do 18.7.2021 spadlo najviac zrážok 90-100 mm na Zamagurí, Spiši a Orave. Najmenej zrážok bolo 1-2 mm na juhu západného a východného Slovenska. Pri prevládajúcej búrkovej činnosti sa opäť vytvorili výrazné regionálne rozdiely. Po teplotnej stránke bol týždeň veľmi teplý s maximálnou teplotou 35 °C. Najnižšie teplota klesla na 10 °C na Hornom Liptove a Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar na Zemplíne, až 41 mm. V percentách normálu bol výpar od 90 % do 140 %.