18. jún 2023

 Aktuálny stav sucha a pôdnej vlahy:

Aktuálne sa na väčšine územia Slovenska sucho nevyskytuje. Mierne až výnimočné sucho je ojedinele na Kysuciach a Orave. V povrchovej vrstve je lokálne na Orave už extrémne sucho. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % na Záhorí a lokálne aj v západnej časti Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve sú najnižšie hodnoty 20-30 % na Záhorí a v Košickej kotline. Deficit pôdnej vlahy je -20 až -60 mm na Orave a Kysuciach. Nadbytok vlahy +20 až +60 mm je lokálne na juhu Podunajskej nížiny, a tiež na juhu stredného a západného Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % na Záhorí a lokálne v okolí Košíc. Nasýtenie pod hranicou 50 % sa nachádza najmä v západnej polovici územia, na Pohroní, Turci, Orave a na východe v Košickej kotline. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty 20-30 % lokálne na Záhorí, Podunajskej nížine a v oblasti Považia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) dosahuje relatívne nasýtenie najnižšie hodnoty 20-30 % na Záhorí a lokálne v západnej časti Podunajskej nížiny. Hodnoty pod 50 % sú na približne 1/3 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výnimočného sucha na Kysuciach, Orave. Väčšina územia Slovenska je bez rizika sucha, prípadne je sucho len začínajúce. V povrchovej vrstve je na Orave taktiež mierne až výnimočné sucho, lokálne až extrémne sucho. Začínajúce sucho je najmä v severozápadnej časti územia. V hlbšej vrstve je podobná situácia, začínajúce až mierne sucho je najmä na Orave.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na Orave a Kysuciach. Na Orave je na malom území deficit až do -60 mm. Normálne podmienky sú na približne 1/3 územia. Nadbytok vlahy je najmä v južnej polovici Slovenska, najviac +20 až +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 12.6. do 18.6.2023 sa zrážky vyskytli len v podobe lokálnych búrok a prehánok. Najviac zrážok spadlo na východnom Slovensku. Na Gemeri a Zemplíne to bolo lokálne 50-60 mm. Bez zrážok bolo najmä v západnej a severnej časti územia. Počas týždňa prevažovalo teplotne normálne počasie s najvyššiu teplotou 28 °C na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie teplota klesla na -1 °C na Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Bratislave na Kolibe 38 mm a Hurbanove 37 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach a Podolínci, len necelých 19 mm. V percentách normálu 1981 - 2010 bol výpar od 80 % v Tisinci do 140 % v Čadci.