19. december 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je začínajúce až mierne sucho na západnom a strednom Slovensku. V okolí Krupiny je lokálne až výrazné sucho. V hlbšej vrstve pôdy je ešte extrémne sucho na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Krupiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 %, v hlbšej vrstve pôdy je to 10-20 % na Podunajskej nížine a v okolí Krupiny. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 mm na severovýchode.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia vyššie ako 90 %. Na juhu Podunajskej nížiny sú najnižšie hodnoty v intervale 50-70 %. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je nasýtenie v intervale 10-20 % v južnej časti Podunajskej nížiny a v okolí Krupiny. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 30-40 % na Podunajskej nížine a v okolí Krupiny. Nasýtenie pod hranicou 50 % je na približne 15 % územia Slovenska.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na strednom a západnom Slovensku. Výrazné sucho je len lokálne v okolí Krupiny. V povrchovej vrstve pôdy je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, len lokálne na juhu stredného Slovenska je začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je výrazné a lokálne až extrémne sucho na juhu Podunajskej nížiny, v oblasti Bratislavy, Senca, Pezinka a tiež aj v okolí Krupiny. Extrémne sucho však celkovo zasahuje len 0,2 % územia Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine. Normálne podmienky sú na približne 42 % územia. Nadbytok vlahy je do +60 mm na severovýchode. V povrchovej vrstve pôdy prevažujú normálne podmienky a v hlbšej vrstve je situácia podobná ako v celom pôdnom profile.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 13.12. do 19.12.2021 spadlo najviac zrážok na severovýchode Slovenska a v oblasti Tatier, lokálne to bolo 20-30 mm. Veľmi nízke úhrny zrážok do 0,5 mm boli v južnej polovici stredného Slovenska, konkrétne na Pohroní a Podpoľaní. Najnižšia teplota vzduchu bola -14 °C na Orave a Horehroní. Najvyššia teplota bola 9 °C na Ponitrí. Týždenná suma výparu bola najvyššia 5,5 mm v Bratislave a najnižšia 0,1 mm v Rimavskej Sobote. V percentách normálu bol výpar od 5 % do 200 %.