19. február 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne sa sucho na Slovensku v obidvoch pôdnych profiloch nikde nenachádza. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len ojedinele na Gemeri, Above a v oblasti Bielych Karpát. Na väčšine územia je relatívne nasýtenie vyššie ako 70 %, lokálne v okolí Bratislavy stále v intervale 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je -5 až -20 mm ojedinele na západnom Slovensku, Gemeri a Above. Normálne podmienky sú na približne 56 % územia.

  Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území vyššie ako 70 %, len lokálne na Gemeri a Above 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie lokálne v okolí Bratislavy v intervale 20-30 %, inde na Podunajskej nížine a Záhorí ojedinele 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie v okolí Bratislavy 40-50 %, a inde na Podunajskej nížine, Záhorí a lokálne aj na Spiši sú najnižšie hodnoty 60-70 %.

Aktuálne je celé územie Slovenska bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy S0 je ojedinele na Gemeri, v oblasti Bielych Karpát a Above.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -5 až -20 mm ojedinele na západnom, na Gemeri a Above. Deficit vlahy je výraznejší najmä v povrchovej vrstve. Normálne podmienky sú na približne 56 % územia. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +80 mm lokálne v okolí Štúrova, Kežmarku a Prešova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 13.2. do 19.2.2023 sa zrážky vyskytli takmer na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo na Orave, lokálne až do 60 mm. Bez zrážok, prípadne s úhrnom do 0,5 mm, bolo na Gemeri a v Hnileckej doline. Po teplotnej stránke bol týždeň relatívne teplý s najvyššou teplotou 17 °C v sobotu v okolí Bratislavy. Najnižšia teplota bola -13 až -14 °C na Horehroní a v okolí Popradu. Týždenná suma potenciálneho výparu bola najvyššia 8,1 mm v Bratislave a Hurbanove najnižšia 3 mm v Čadci.