19. január 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho sa postupne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. Zhoršenie nastáva najmä v povrchovej vrstve. Mierne sucho evidujeme na strednom Slovensku a krajnom východe. V hlbšej vrstve je stále väčšina Slovenska bez rizika sucha, len na strednom Slovensku je ojedinele výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na takmer celom Slovensku nad 70 %, výnimočne je v intervale 60-70 %. Na približne 60 % plochy Slovenska je deficit vlahy od -5 do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine Slovenska v intervale 70-90 %, lokálne len 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na takmer celom území nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na takmer celom území nad 70 %, na Záhorí lokálne 60-70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na 12,5 % plochy. Mierne až výrazné sucho je ojedinele na strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho až na tretine územia. Mierne sucho je v centrálnej časti Slovenska a na krajnom východe. V hlbšej vrstve sa zhoršenie situácie zatiaľ neprejavilo až tak výrazne. Na väčšine územia je to stále bez rizika sucha, len na strednom Slovensku je ojedinele začínajúce až výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je na väčšine územia do -20 mm. V povrchovej vrstve je deficit do -20 mm na približne 2/3 plochy. V hlbšej vrstve prevládajú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je len v oblasti Spiša a Šariša, a to do +40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli najmä na juhozápadnom Slovensku. V oblasti Malaciek spadlo až 26 mm. Na strednom a východnom Slovensku bolo väčšinou bez zrážok s týždenným úhrnom lokálne do 2 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 10 °C v stredných polohách Tatier. Najchladnejšie bolo v stredu -11 °C na Spiši. Týždenný výpar bol najviac 2,6 mm v okolí Prievidze.