19. júl 2020

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na väčšine Slovenska je to stále bez rizika sucha. Mierne sucho je len ojedinele na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je mierne sucho v oblasti Ponitria. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve 10-20 % na juhu Podunajskej nížiny. V celom profile je nasýtenie najnižšie 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na Podunajskej nížine a Turci do -40 mm. Nadbytok vlahy v okolí Lučenca je až +100 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % na juhu Podunajskej nížiny. Pod hranicou 50 % je nasýtenie len na Podunajskej nížine a ojedinele na Turci. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie len lokálne 10-20 % na západnom Slovensku. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % ojedinele na Podunajskej nížine. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne ¼ územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len ojedinele na juhu Podunajskej nížiny na úrovni mierneho sucha. Začínajúce sucho je najmä na Podunajskej nížine a pokrýva 5 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je len lokálne začínajúce sucho na Podunajskej nížine, na ostatnom území je to bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je ešte mierne sucho na Ponitrí. Začínajúce sucho je na Podunajskej nížine, v okolí Senice a na Ponitrí.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm ojedinele na Podunajskej nížine a Turci. Na väčšine Podunajskej nížiny a na Záhorí je deficit do -20 mm. Nadbytok vlahy je na približne 70 % územia. Najvyššie hodnoty sú v okolí Lučenca, a to až do +100 mm. Na Spiši je to najviac +80 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 13.7 do 19.7.2020 sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok bolo v okolí Lučenca do 82 mm. Najmenej zrážok bolo na juhu Podunajskej nížiny, a to 3-4 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň prevažne podnormálny. Najvyššia teplota vzduchu bola 29 °C v okolí Štúrova. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 1 °C na Orave. V horských dolinách bol ojedinele dokonca aj prízemný mráz. Týždenný výpar bol najvyšší v Nitre 31 mm. V percentách normálu bol výpar od 70 do 95 %.