19. máj 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

V povrchovej vrstve je celé územie Slovenska už bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho najmä v južnej polovici Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40 % na Záhorí a Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm lokálne na juhu stredného a východného Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je takmer na celom území vyššie ako 60 %. Najnižšie hodnoty sú 50-60 % lokálne na juhozápade a juhovýchode. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 30-40 % ojedinele v južnej polovici Slovenska. V severnej polovici územia je nasýtenie prevažne nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie 40-50 % na Zemplíne a Záhorí. Na väčšine Slovenska je nasýtenie 60-90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha lokálne na Dolnom Zemplíne. Začínajúce až mierne sucho je ojedinele na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je celé územie už bez rizika sucha. V hlbšej vrstve sa situácia zlepšuje len pomaly. Bez rizika sucha je najmä severná polovica územia. V južnej polovici je extrémne sucho na západnom, strednom, aj východnom Slovensku. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na takmer 17 % plochy

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm stále na juhu stredného a východného Slovenska. Najvyšší deficit je v okolí Rimavskej Soboty a Lučenca, a na východe v okolí Košíc, a na Dolnom Zemplíne. Deficit sa vyskytuje na takmer 30 % plochy. Nadbytok vlahy do +40 mm je na juhozápade, severozápade, a na Spiši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa väčšinou týždenné úhrny zrážok pohybovali od 20 do 40 mm. Najviac zrážok spadlo na severe do 50-60 mm, najmenej zrážok bolo na Dolnom Zemplíne 6-7 mm. Prvá polovica týždňa bola veľmi chladná. V polohách nad 600 m sa prechodne vytvorila aj snehová pokrývka. Neskôr, ku koncu týždňa sa postupne otepľovalo. Najvyššia teplota vzduchu bola 27,5 °C v nedeľu a najchladnejšie bolo v utorok do -2 °C. Najvyšší týždenný výpar bol na Dolnom Zemplíne takmer 24 mm. V percentách normálu bol výpar v intervale od 60 % na juhozápade do 90 % na juhovýchode.