19. november 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 60-70 % v západnej časti Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie na Podunajskej nížine 30-40 %, a v povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %. Na väčšine územia pozorujeme výrazný nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú +80 až +100 mm na Zemplíne, Gemeri, Novohrade, Honte a Podunajskej nížine. Deficit vlahy už nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 16 % územia.

  Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie 30-40 % v západnej časti Podunajskej nížiny a lokálne aj na Záhorí. Na ostatnom území je nasýtenie prevažne vyššie ako 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 60-70 % v západnej časti Podunajskej nížiny. Na východnom a strednom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 90 %.

Sucho sa v celom profile a v obidvoch profiloch 40-100 cm a 0-40 cm už nenachádza. Situácia je priaznivá na celom území Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy sa nikde nevyskytuje. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je -80 až +100 mm na Zemplíne, Gemeri, Novohrade, Honte a Podunajskej nížine. Normálne podmienky sú na približne 16 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 13.11. do 19.11.2023 boli najvyššie úhrny zrážok v intervale 60-70 mm na Orave a v intervale 50-60 mm na Hornom Zemplíne, v oblasti Veľkej a Malej Fatry a na Kysuciach. Najmenej zrážok spadlo 10-15 mm na Záhorí, v okolí Štúrova a v Hornádskej kotline. Vlahová bilancia sa tak opäť zlepšila. Po väčšinu týždňa bolo teplé počasie, ku koncu týždňa sa ochladilo a vyskytlo sa sneženie aj v polohách okolo 400 m. Najvyššia teplota bola 15,5 °C na Záhorí. Najnižšie klesla teplota na -8 °C na Zamagurí. Týždenná suma výparu bla najvyššia 7,6 mm v Bratislave-Kolibe a najnižšia 1,9 mm v Podolínci.