2. august 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Ešte stále aj tento týždeň je to na väčšine územia bez rizika sucha. Začínajúce sucho je len ojedinele. Výrazne sucho je lokálne na juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 %, v hlbšej vrstve len lokálne pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm a nadbytok vlahy až +60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % v oblasti Hurbanova, na Above, Turci a Orave. Na juhu Podunajskej nížiny je nasýtenie väčšinou 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie len lokálne pod 10 %. V celom profile (0-100 cm) je len lokálne na juhozápade nasýtenie v intervale 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/3 celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na úrovni začínajúceho sucha (približne 6 % plochy). Len lokálne na Podunajskej nížine je sucho mierne až výrazné. V povrchovej vrstve je tiež začínajúce sucho len ojedinele, a to prevažne na severe územia. Mierne sucho je lokálne na strednom a východnom Slovensku. Veľmi podobná situácia je v hlbšej vrstve. Tu je však začínajúce až mierne sucho prevažne na Podunajskej nížine.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm. Deficit je momentálne na približne 40 % plochy. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm v okolí Lučenca a Popradu, a +80 mm v okolí Skalice. Normálne podmienky sú na približne 1/3 územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 27.7. do 2.8.2020 prešiel cez naše územie len jeden studený front. Po väčšinu týždňa bolo teplé a slnečné počasie. Najviac zrážok z tohto frontu spadlo na Záhorí, a to do 40-50 mm. Úplne bez zrážok bolo ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Najvyššia teplota vzduchu bola až 36 °C v utorok na Záhorí. Najnižšia teplota bola 3,5 °C v nedeľu na Orave. Výpar bol najvyšší 44 mm v okolí Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 100 do 140 %.