2. február 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zlepšila. V povrchovej vrstve je mierne až výrazné sucho ojedinele na strednom Slovensku. V hlbšej vrstve je výrazné sucho v oblasti Slovenského Rudohoria a Nízkych Tatier. Relatívne nasýtenie je v celom profile na celom území nad 70 %, v povrchovej vrstve ojedinele na strednom a východnom Slovensku v intervale 60-70 %. Deficit sa zmiernil, ale stále je lokálne v Slovenskom Rudohorí do -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) sa zvýšilo a momentálne jeho najnižšie hodnoty sú 60-70 % ojedinele na strednom a východnom Slovensku, a to najmä v oblasti Spiša, Šariša a na Horehroní. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na celom území nasýtenie nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na celom území nad 70 %, na väčšej časti Slovenska dokonca nad 90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha ojedinele na strednom a čiastočne aj na východnom Slovensku. V povrchovej vrstve je situácia podobná. Začínajúce sucho ustúpilo a momentálne na veľkej časti Slovenska sa sucho nevyskytuje. V hlbšej vrstve sú malé územia na strednom a východnom Slovensku, kde je mierne až výrazné sucho. Na väčšine Slovenska je to však bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne v oblasti Slovenského Rudohoria v intervale -20 až -40 mm. Nadbytok vlahy je do +20 mm na juhozápade, a tiež na juhovýchode, a v oblasti Spiša a Šariša. V hlbšej vrstve prevládajú normálne podmienky. V povrchovej vrstve je deficit taktiež lokálne do -40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najnižšie úhrny boli 5 mm na Spiši a najviac 40-50 mm na Orave a v oblasti Tatier. Pôdna vlaha sa tak doplnila na veľkej časti Slovenska. Po teplotnej stránke však bolo relatívne teplo. Najvyššia teplota bola až 18 °C v sobotu na Záhorí. Najchladnejšie bolo -11 °C na Spiši. Týždenný výpar bol od 1,8 mm v Čaklove do 6,3 mm v Bratislave.