2. október 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je v celom pôdnom profile celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve ostalo výrazné sucho na Podunajskej nížine a lokálne je ešte extrémne sucho na Above a Gemeri. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % v oblasti Bratislavy, na Podunajskej nížine v hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenia stále miestami do 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na krajnom juhozápade. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, najviac je to +80 mm na severovýchode Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na veľkej časti územia vyššie ako 90 %. Najnižšie hodnoty 30-50 % sa vyskytujú na krajnom juhozápade, v okolí Bratislavy a Dunajskej Stredy. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % stále na veľkej časti Podunajskej nížiny a lokálne aj na Above a Gemeri. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie v okolí Bratislavy 10-20 %, na väčšine Podunajskej nížiny to je prevažne 20-50 %. Nasýtenie vyššie ako 90 % je na takmer polovici územia, a to prevažne na strednom a východnom Slovensku.

Miera intenzity sucha v hlbšej vrstve pôdneho profilu (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha lokálne na Above a Gemeri. Výrazné sucho je na Podunajskej nížine. Na väčšine územia sa sucho už nenachádza. Bez rizika sucha to je na celom území v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na krajnom juhozápade Slovenska a lokálne ešte na Spiši a Above. Na väčšine územia už pozorujeme nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +80 mm v okolí Stropkova a +40 až +60 mm lokálne na juhu stredného a západného Slovenska. Normálne podmienky sú na 5,7 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 26.9. do 2.10.2022 spadlo najviac zrážok 50-70 mm na Orave, krajnom severovýchode a Pohroní. Najnižšie úhrny boli na Záhorí a v okolí Bratislavy 20-25 mm. Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska a vlaha sa tak doplnila už aj v hlbšej vrstve pôdy. Po väčšinu týždňa bolo prevažne oblačno až zamračené a relatívne chladno s maximálnou teplotou 21 °C. Najnižšia teplota vzduchu bola -0,5 °C na Hornom Liptove. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar na letisku v Bratislave, okolo 11 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach a Oravskej Lesnej, okolo 6,5 mm. V percentách normálu bol výpar od 60 % v Košiciach do 90 % v Podolínci.