20. marec 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 13.3. do 20.3.2016 sa intenzita sucha zvýšila predovšetkým na severozápadnom Slovensku, a tiež na krajnom východe. Zväčšila sa plocha s intenzitou sucha S1. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve. Ojedinele sa pohybujú hodnoty relatívneho nasýtenia na úrovni 60-70 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) pokleslo na väčšine územia. Prevažná časť Slovenska má relatívne nasýtenie 70-90 %. Vysoké hodnoty nad 90 % sa vyskytujú už len v horských oblastiach. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je stále takmer celé územie v intervale nad 90 %. V celom pôdnom profile je približne 92 % územia v intervale nad 90 %. Nižšie hodnoty nasýtenia 70-90 % sú prevažne na západnom Slovensku (Považie, Ponitrie a oblasť Bratislavy). Hodnoty pod 70 % sú len výnimočne na malej ploche na Záhorí.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010). Vo všetkých pôdnych profiloch je situácia veľmi podobná. V celom pôdnom profile sa začínajúce sucho (S1) vyskytuje na 7 % plochy. Začínajúce sucho zasahuje najmä Trenčiansky a Žilinský kraj, ale aj krajný východ. Väčšina Slovenska (približne 90 % plochy) je stále bez rizika sucha.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni sa zrážky vyskytli predovšetkým v pondelok a utorok (14.3. a 15.3.). Najvyššie týždenné úhrny boli na východnom Slovensku do 12 mm. Cez víkend sa veľmi slabé zrážky ešte vyskytli na severe Slovenska. Posledný týždeň bol teda suchší a postupným zvyšovaním teplôt sa zvyšujú aj hodnoty evapotranspirácie. Najvyššie teploty boli 16-17 °C na juhu stredného Slovenska v piatok. Najchladnejšie bolo v kotlinách na severe v pondelok a vo štvrtok do -10 °C. Snehová pokrývka napadala najmä na severe v pondelok, a tiež v utorok. Najvyššie hodnoty novonapadnutej snehovej pokrývky boli v oblasti Tatier až 25 cm. Z pohľadu vetra bol posledný týždeň málo veterný. Najvyššie denné priemery boli do 6 m/s.