20. október 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na juhozápadnom a východnom Slovensku je aktuálne ojedinele zatiaľ len začínajúce sucho. V povrchovej vrstve je mierne sucho na juhu Podunajskej nížiny a v hlbšej vrstve pretrváva lokálne až výrazné sucho na Dolnom Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe do -60 mm. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je naďalej najnižšie 20-30 % v oblasti Komárna a Štúrova. Na celej Podunajskej nížine je nasýtenie v tejto vrstve pod 50 %. Nasýtenie v intervale 40-50 % je aj v západnej časti Juhoslovenskej kotliny a na Dolnom Zemplíne. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 % lokálne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V celom profile (0-100 cm) je na juhu Podunajskej nížiny a Východoslovenskej nížine nasýtenie najmenej 30-40 %, lokálne dokonca len 20-30 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na takmer 17 % plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na juhu Podunajskej nížiny a na krajnom východe. Lokálne je na Dolnom Zemplíne až mierne sucho. Bez rizika sucha je 83 % územia. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho miestami na Podunajskej nížine a mierne sucho najmä v oblasti Komárna a Štúrova. V hlbšej vrstve pretrváva výrazné sucho na Dolnom Zemplíne a mierne sucho je aj na Hornom Zemplíne, v oblasti Sniny.

Deficit pôdnej vlahy je stále na krajnom východe až do -60 mm. Miernejší deficit do -40 mm je na juhozápade a v Slovenskom Rudohorí. Deficit vlahy pozorujeme na 42 % územia a nadbytok vlahy je na približne ¼ územia. Najlepšia situácia je na Hornom Považí, tiež v okolí Popradu a Prešova, kde je nadbytok vlahy do +40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa na väčšine Slovenska zrážky nevyskytli. Najviac zrážok bolo na západnom Slovensku do 3 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola v utorok takmer 26 °C na Dolnom Zemplíne. Najnižšia teplota bola vo štvrtok ráno -1 °C v Slovenskom raji. Po väčšinu týždňa bolo slnečno, len v niektorých dňoch bolo viacej nízkej oblačnosti, ktorá sa ojedinele udržala po celý deň. Najvyšší týždenný výpar bol až 16 mm v oblasti Levíc. V percentách normálu bol výpar od 90 % do 180 %.