21. august 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V poslednom týždni sa intenzita sucha a relatívne nasýtenie takmer nezmenilo. Mierne sucho v celom profile je len malom území na severovýchode,  v hlbšej časti profilu je výrazné sucho na krajnom juhovýchode. V hlbšej časti profilu sú stále nízke hodnoty relatívneho nasýtenia, na Záhorí len okolo 10 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na Záhorí. Hodnoty 20-30 % pokrývajú asi 0,2 % celkovej plochy. Na severovýchode sú najnižšie hodnoty 30 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je relatívne nasýtenie všeobecne nižšie ako v plytšej vrstve. Na Záhorí na pieskových pôdach sú hodnoty až 10-20 %. Bod zníženej dostupnosti vlahy v tejto vrstve pôdy je na približne ¼ územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je taktiež najsuchšie na Záhorí (20 %), na juhovýchode sú najnižšie hodnoty 30 %. Bod zníženej dostupnosti je približne na 1/8 územia a zasahuje celé Záhorie, veľkú časť východu a malú oblasť na juhu stredného Slovenska.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010). V povrchovej vrstve je situácia stabilizovaná, začínajúce až mierne sucho je na severovýchode. V hlbšej vrstve pôdy na juhovýchode sa nepatrne zlepšila situácia, ale i tu je stále výrazné sucho na malom území.  V celom pôdnom profile mierne sucho pretrváva v okolí Stropkova. Približne 92 % plochy je bez rizika sucha. K tejto analýze je treba dodať, že nie sú započítané ešte zrážky z nedele 21.8., kedy sa vyskytli až 80 mm vysoké úhrny na východe. Budúci týždeň teda je predpoklad, že mierne sucho už nebude aktuálne ani na severovýchode (Sekcia Predpovede).

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol opäť veľmi vlhký. Najviac zrážok spadlo vo Volovských vrchoch a v okolí Humenného. Týždenné úhrny boli až 80-90 mm, pričom veľkú časť úhrnu tvoria zrážky z  nedele 21.8. Vysoké úhrny až 60 mm boli aj v oblasti Štiavnických vrchov a v severnej časti Gemeru, v okolí Muránskej planiny. Najmenej zrážok spadlo na Ponitrí a v okolí Trnavy, a to 6-7 mm. Najvyššie teploty boli 30-31 °C v nedeľu a najchladnejšie bolo vo štvrtok 3 °C. Výpar v uplynulom týždni bol na úrovni priemeru. Najveternejšie dni mali priemer 5 m/s.