21. február 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

K nedeli 21.2.2021 nepozorujeme nikde výskyt sucha, a ani zníženú úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie je v pôdnom profile 0-100 cm na celom území vyššie ako 90 %, v profile 0-40 cm je len ojedinele nasýtenie v intervale 70-90 %. Na väčšine územia prevažujú normálne vlahové podmienky, prípadne je nadbytok pôdnej vlahy, a to najviac +40 mm ojedinele na východnom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je len ojedinele na Spiši, Záhorí, Považí a Hornej Nitre v intervale 70-90 %. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie vyššie ako 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) a v hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie vyššie ako 90 % na celom území Slovenska.

Podľa máp intenzity sucha je aktuálne celé územie Slovenska už bez rizika sucha, a to ako v celom profile, tak aj v povrchovej a hlbšej vrstve.

Deficit pôdnej vlahy sa na území Slovenska nevyskytuje. Na väčšine Slovenska prevažujú normálne vlahové podmienky, prípadne pozorujeme nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok pôdnej vlahy je +40 mm v Košickej kotline, na Above, Šariši a Spiši, a to lokálne až +40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 15.2. do 21.2.2021 spadlo najviac zrážok na severovýchode Slovenska a na Orave. Najvyššie týždenné sumy zrážok sú od 20 do 30 mm. Najmenej zrážok spadlo na juhu Podunajskej nížiny. Lokálne bolo v okolí Komárna dokonca bez zrážok. Najvyššia teplota vzduchu bola vo štvrtok takmer 13 °C na krajnom juhozápade Slovenska. Najnižšie klesla teplota na -21 °C v pondelok na Kysuciach. Týždenná suma výparu bola najvyššia 5,5 mm v oblasti Komárna a Levíc.