22. január 2023

 Aktuálny stav sucha na Slovensku:

Aktuálne sa sucho nikde nenachádza, len ojedinele na krajnom východe je znížená úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie je najnižšie 50-60 % na krajnom juhozápade. V hlbšej vrstve je najnižšie nasýtenie v okolí Bratislavy 20-30 %, na väčšine Podunajskej nížiny je vyššie ako 40 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne v okolí Bratislavy do -20 mm. Na väčšine územia prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok je +80 až +100 mm na juhu Podunajskej nížiny.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte nasýtenie lokálne v okolí Bratislavy 20-30 %, na väčšine Podunajskej nížiny a na Záhorí je nasýtenie už vyššie ako 40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 50-60 % na krajnom juhozápade. Na Záhorí, Spiši a Podunajskej nížine je nasýtenie najnižšie lokálne 60-70 %.

Podľa máp intenzity sucha je takmer celé územie Slovenska v pôdnych profiloch 0-100 cm, 0-40 cm aj 40-100 cm bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len ojedinele na krajnom východe.

Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm v oblasti Bratislavy. Na väčšine územia prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je +80 až +100 mm v okolí Štúrova a Košíc. Normálne podmienky sú na približne 45 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 16.1. do 22.1.2023 prešlo cez územie Slovenska niekoľko frontálnych systémov, a tak sa zrážky opäť vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo na Zemplíne, na Spiši a v okolí Veľkého Krtíša. Lokálne boli týždenné sumy zrážok v týchto oblastiach až 60-70 mm. Najnižšie úhrny zrážok boli na Záhorí a Považí, v intervale 8-10 mm. Po teplotnej stránke bol uplynulý týždeň veľmi teplý s najvyššou teplotou 11 °C v okolí Vranova n. Topľou. Najnižšia teplota vzduchu bola počas víkendu v podhorí Tatier -10 °C. Týždenná suma výparu bola najvyššia 4,6 mm v Bratislave a najnižšia 1,1 mm v Spišských Vlachoch.