22. máj 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné sucho sa nachádza na juhozápade a juhovýchode Slovenska. Extrémne sucho je lokálne na juhu Gemera a na Dolnom Zemplíne. Relatívne nasýtenie pokleslo pod 10 % lokálne na Záhorí. Na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza na takmer celom území Slovenska. Najvyššie hodnoty deficitu sú do -60 mm v južnej polovici Slovenska. Normálne podmienky sú len na 3,7 % územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % lokálne na juhu Podunajskej nížiny a na Záhorí. Na juhu východného Slovenska je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie v tejto vrstve pôdy už na 81 % územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na Záhorí, a na Podunajskej nížine to je najmenej 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % lokálne na Záhorí (celkovo to predstavuje 0,6 % územia). Na Podunajskej nížine a lokálne na Dolnom Zemplíne je nasýtenie najnižšie 10-20 %. Bod zníženej dostupnosti (nasýtenie nižšie ako 50 %) je dosiahnutý na približne polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na juhu Podunajskej nížiny, juhovýchode Slovenska a lokálne aj na Záhorí, Orave a severovýchode. Extrémne sucho zasahuje 1 % celkovej plochy a nachádza sa na južnom Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Začínajúce sucho je na viac ako 1/3 územia. V povrchovej vrstve výrazné až extrémne sucho zasahuje spolu takmer ¼ územia. Extrémne sucho je na juhovýchode, severovýchode Slovenska, a lokálne aj na Záhorí a Orave. V hlbšej vrstve sa situácia až tak nezhoršila. Výnimočné sucho je len lokálne na Záhorí. Výrazné sucho je okrem Záhoria, aj na Podunajskej nížine, Gemeri a Above.

Deficit pôdnej vlahy pod -5 mm je už takmer na celom území Slovenska. Deficit do -60 mm pozorujeme miestami v južnej polovici územia. Normálne podmienky sú len na 3,7 % celkovej plochy. Nadbytok do +20 mm je lokálne len vo Veľkej Fatre.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 16.5. do 22.5.2022 spadlo najviac zrážok 30-50 mm v oblasti Bratislavy a na juhu Záhoria. Takmer bez zrážok bolo na krajnom východe, v oblasti Sniny sa zrážky nevyskytli vôbec. Počas týždňa bola najvyššia teplota vzduchu 30 °C v okolí Štúrova. Najnižšie klesla teplota na -3 °C na Orave. Týždenná suma výparu bola najvyššia 35 mm v Hurbanove. V percentách normálu bol výpar od 120 % v Dudinciach do 150 % v Spišských Vlachoch.