22. november 2015

 Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

V týždni 15.11. až 22.11.2015 sa situácia ohľadom pôdnej vlhkosti výrazne zlepšila oproti predchádzajúcemu týždňu. V hlbšej vrstve je stav počiatočného sucha len ojedinele na severozápade a východe Slovenska, v plytšej vrstve pôdy sucho nie je prakticky už na celom území.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pôdy sa výrazne zlepšilo na celom území Slovenska. Situácia v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): Približne na 7/10 plochy územia je relatívne nasýtenie pôdy v intervale 90-100 % a zvyšné územie je nasýtené na 70-90 %, čo je oproti minulému týždňu výrazné zlepšenie, a to najmä na krajnom severozápade Slovenska. Situácia v hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm): Bod zníženej dostupnosti (relatívne nasýtenie pod 50 %) je na ploche približne 0,3 % územia, ktoré zahŕňa hlavne územie Šariša. Na približne 7/10 plochy celého územia Slovenska je relatívne nasýtenie pôdy v intervale 90-100 %, čo je výrazné zlepšenie oproti minulému týždňu najmä na severovýchode a severozápade Slovenska. Stav v celom pôdnom profile (0-100 cm): Aj v celom profile nastalo výrazné zlepšenie oproti minulému týždňu. Na približne 7/10 plochy celého územia je relatívne nasýtenie 90-100 %. Interval 50-60 % relatívneho nasýtenia je na 0,1 % plochy celého nášho územia.
Pokiaľ ide o mieru intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010), sa situácia zlepšila najmä na severozápade a krajnom východe Slovenska. V povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) je znížená úroveň pôdnej vlahy len na 0,3 % plochy celého územia (S0), na zvyšnom území nie je povrchová vrstva pôdy zasiahnutá suchom (< S0). V hlbšej časti pôdneho profilu (40-100 cm) je situácia o niečo horšia. Mierne sucho (S2) sa vyskytuje na približne 0,1 % plochy celého územia, približne 1 % plochy je zasiahnuté začínajúcim suchom (S1) a až 95 % plochy je bez rizika sucha (< S0). Oproti minulému týždňu teda došlo k výraznému zlepšeniu najmä v povrchovej vrstve pôdy, no v hlbšej vrstve sa ešte stále nájdu malé oblasti, kde je mierne sucho. V celom pôdnom profile je znížená úroveň pôdnej vlahy na 0,4 % plochy celého územia. Zvyšná časť územia nie je už zasiahnutá suchom.

Dopady na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni sa vyskytli vysoké úhrny zrážok najmä v druhej polovici týždňa na severozápade Slovenska. Najviac zrážok spadlo za týždeň na Orave, a to až dokopy 150 mm. Naopak, najnižšie úhrny boli na Gemeri a čiastočne na Spiši, kde spadlo za týždeň do 15 mm zrážok. Najzrážkovejšie dni boli nedeľa 15.11., kedy na Orave spadlo za jeden deň ojedinele až 50 mm, a taktiež vysoké úhrny boli vo štvrtok 19.11. a piatok 20.11., kedy ojedinele dokopy za obidva dni spadlo tiež približne až 50 mm zrážok (horské oblasti stredného Slovenska). V prvej polovici týždňa sme boli v teplom vzduchu. V niektorých dňoch padali dokonca teplotné rekordy. Maximá teploty vzduchu dosahovali na juhozápade Slovenska hodnoty v intervale 15-20 °C. Postupné ochladzovanie sa dostavilo až v závere týždňa. Od piatku sa priemerné denné teploty postupne znižovali. V sobotu boli ešte maximálne teploty vzduchu na juhu Podunajskej nížine nad 10 °C. Minimálne teploty boli v priebehu týždňa relatívne vysoké, no cez víkend (21.- 22.11.) sa už vyskytli ojedinele mrazy aj na nížinách. Uplynulý týždeň bol veterný. Najveternejšie dni boli streda 18.11. a štvrtok 19.11. Priemerné rýchlosti vetra dosahovali najvyššie hodnoty na juhozápade Slovenska (mimo hôr) v intervale 6-10 m/s. Výrazné veterné počasie na horách sa upokojilo až cez víkend.