22. november 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho sa postupne rozširuje najmä na severe a západe Slovenska. V povrchovej vrstve je začínajúcim suchom zasiahnutých 12 % územia. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na väčšine Slovenska v intervale 70-90 %, v celom profile na takmer celom území je vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na 8,5 % územia. Nadbytok vlahy je najviac +80 mm na juhozápade Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je, tak ako minulý týždeň, na väčšine územia v intervale 70-90 %. Hodnoty vyššie ako 90 % sú v Malých Karpatoch a na Záhorí. V hlbšej vrstve (40-100 cm) má celé územie Slovenska nasýtenie vyššie ako 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je na takmer celom územie nasýtenie stále vyššie ako 90 %. Na strednom a západnom Slovensku je len ojedinele nasýtenie 70-90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na 3 % územia na úrovni začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho až na 12 % územia. Sucho sa postupne začína objavovať najmä v Žilinskom kraji a v priľahlej časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Lokálne je začínajúce sucho aj na krajnom východe. V hlbšej vrstve sa situácia zatiaľ nemení a celé územie Slovenska je bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm, najmä v Žilinskom kraji, v časti Banskobystrického a Trenčianskeho kraja a na krajnom východe. Deficit do -20 mm pokrýva 8,5 % územia. V povrchovej vrstve už prevládajú normálne podmienky a deficit do -20 mm je v tejto časti pôdy na takmer 22 % územia. V hlbšej vrstve sú normálne podmienky až nadbytok vlahy. V rámci celého pôdneho profilu je nadbytok vlahy až +80 mm, a to v oblasti Malých Karpát a na Záhorí.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 16.11. do 22.11.2020 bol týždenný úhrn zrážok väčšinou od 0,5 do 5 mm. Najviac zrážok spadlo v Malých Karpatoch 12 mm. V južnej časti stredného Slovenska boli najnižšie úhrny len 0,3 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola v stredu takmer 16 °C na Záhorí. Teplotné podmienky ovplyvnili dva studené fronty, ktoré počas štvrtka a piatka prešli naším územím. Po nich sa v dolinách ochladilo na -10 až -11 °C. Týždenný výpar bol najvyšší 5 mm v Poprade a najnižší 1,5 mm v Trenčíne. V percentách normálu bol výpar od 60 % v okolí Lučenca do 150 % v Poprade a Telgárte.