23. apríl 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je začínajúce až mierne sucho na strednom Slovensku a Považí. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve pôdy. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 40-50 % na Podunajskej nížine, v Juhoslovenskej kotline a lokálne na Spiši. V povrchovej vrstve sú najnižšie hodnoty 30-40 % na juhu stredného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je -20 až -40 mm lokálne na Považí, Honte, Gemeri a Pohroní. Normálne podmienky sú na približne polovici územia.

 

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 30-40 % na juhu stredného Slovenska. Na Podunajskej nížine, Považí, Ponitrí, a Spiši je najnižšie nasýtenie 40-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 30-40 % v západnej časti Podunajskej nížiny. Na Záhorí je najnižšie nasýtenie 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty 40-50 % na Podunajskej nížine, v Juhoslovenskej kotline a lokálne na Spiši. Na väčšine územia je stále nasýtenie vyššie ako 50 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha ojedinele na strednom Slovensku a Považí. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na približne 13 % územia. Mierne sucho je na Gemeri, Hornom Považí a Kysuciach. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho len lokálne, a to na strednom Slovensku a Považí.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm lokálne na Považí, Pohroní, Gemeri a Honte. Deficit do -20 mm sa vyskytuje na približne 30 % územia. Normálne podmienky sú na približne polovici územia. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm v okolí Kežmarku, Štúrova a lokálne aj na Dolnom Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 17.4. do 23.4.2023 spadlo najviac zrážok do 20 mm na Pohroní a v Štiavnických vrchoch. Naopak, úplne bez zrážok bolo na Považí, Gemeri a lokálne aj na Zemplíne a Šariši. Po teplotnej stránke bol týždeň teplotne normálny s najvyššou teplotou 24 °C v oblasti Senca. Najnižšie klesla teplota na -3 °C na Zamagurí a v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Košiciach 26 mm a Prievidzi 25 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej, len necelých 15 mm. V percentách normálu 1981 - 2010 bol výpar od 95 % v Gánovciach do 138 % v Čaklove.