23. august 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Mierne sucho sa ešte stále lokálne vyskytuje na severe Slovenska. Začínajúce sucho sa nachádza len na 2 % územia. Relatívne nasýtenie je lokálne na Záhorí v celom pôdnom profile v intervale najmenej 10-20 % a v povrchovej vrstve v intervale 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je na Orave a v Levočských vrchoch do -60 mm. Na Slovensku je však na väčšine územia dostatok vlahy. Najvyšší nadbytok je +80 mm na juhu stredného Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Záhorí najmenej v intervale 20-30 %. Nasýtenie od 30 do 40 % je okrem Záhoria, lokálne aj na Spiši a na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie najnižšie 10-20 % na juhozápade a v južnej časti stredného Slovenska. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie najnižšie 10-20 % lokálne na Záhorí. Pod hranicou bodu zníženej dostupnosti (50 %) je nasýtenie na približne ¼ územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na Orave, Spiši a v Levočských vrchoch na úrovni mierneho sucha. Začínajúce sucho zasahuje približne 2 % územia. V povrchovej vrstve je mierne sucho len lokálne na Spiši. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho na 4 % územia a vyskytuje sa prevažne na krajnom severe a Podunajskej nížine.

Deficit pôdnej vlahy je najviac do -60 mm na Orave a v Levočských vrchoch. Deficit monitorujeme na takmer 15 % územia. V povrchovej vrstve a v hlbšej vrstve je deficit len výnimočne do -40 mm. Nadbytok vlahy je na takmer 2/3 územia. Najvyšší nadbytok je na juhu stredného Slovenska, lokálne až +80 mm, a na krajnom západe, lokálne až +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 17.8. do 23.8.2020 sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok bolo do 100-110 mm lokálne na Podunajskej nížine a Gemeri. Najmenej zrážok spadlo na Záhorí, lokálne len 5-6 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 34 °C v sobotu na Záhorí. Najnižšie klesla teplota v piatok na 6 °C v Slovenskom raji. Týždenný výpar bol od 16 mm na severovýchode do 29 mm v okolí Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 75 do 110 %.