23. január 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce až mierne sucho sa nachádza najmä na juhu stredného a západného Slovenska. V oblasti Krupiny je lokálne až výrazné sucho. Najnižšie relatívne nasýtenie je v intervale 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší do -60 mm na Podunajskej nížine a ojedinele aj na juhu stredného Slovenska. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm na Záhorí a na severovýchode.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) na väčšine územia vyššie ako 70 %. Na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty 40-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie ojedinele na Podunajskej nížine stále v intervale 10-20 %. Na juhu stredného a východného Slovenska je to najmenej 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % v okolí Komárna a Nových Zámkov. Na približne 13 % celkovej plochy je nasýtenie nižšie ako 50 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha až mierneho sucha na juhu stredného a západného Slovenska. Výrazné sucho je lokálne v okolí Krupiny. V povrchovej a hlbšej vrstve je podobná situácia ako v celom profile. V horných 40 cm pôdneho profilu je začínajúce sucho prítomné na 30 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm miestami na Podunajskej nížine, Pohroní, Honte a Krupinskej planine. Normálne podmienky sú na 39 % územia. Nadbytok vlahy je do +40 mm v okolí Bardejova a Skalice.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 17.1. do 23.1.2022 spadlo najviac zrážok 30-45 mm na Orave a v oblasti Tatier. Najnižšie úhrny zrážok boli na juhu stredného Slovenska, v oblasti Novohradu a Gemera spadlo lokálne len menej ako 1 mm zrážok. Najnižšia teplota vzduchu bola -18 °C v Slovenskom raji. Najvyššia teplota bola 8 °C na juhozápade. Týždenná suma výparu bola najvyššia 8 mm v okolí Bratislavy a najnižšia 1,8 mm v Spišských Vlachoch.