23. október 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Na celom území je aktuálne riziko sucha nulové. V hlbšej časti pôdy je nanajvýš začínajúce sucho na Záhorí. Relatívne nasýtenie stúplo hlavne v povrchovej vrstve, v hlbšej časti pôdy sa vlhkosť na Záhorí len pomaly dopĺňa. Najnižšie hodnoty sú stále v intervale 10-20 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) stúplo na celom území Slovenska. Bod zníženej dostupnosti sa už nevyskytuje. Na Záhorí sú najnižšie hodnoty 60-70 %, aj to len malej ploche. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je relatívne nasýtenie 10-20 % ojedinele na Záhorí. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý len na krajnom juhozápade. Takmer celé stredné a východné Slovensko je úplne nasýtené. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je relatívne nasýtenie 40-50 % na Záhorí. Táto plocha zaberá 0,6 % celkového územia. V porovnaní s minulým týždňom sa situácia podstatne zlepšila. Veľká časť stredného a východného Slovenska je úplne nasýtená.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010).  V povrchovej vrstve a v celom profile je celé územie bez rizika sucha. V hlbšej časti pôdy je intenzita sucha S0 a S1 na Záhorí a severovýchodne od Bratislavy. Táto plocha predstavuje len 1 % celkového územia.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol opäť veľmi vlhký. Cez naše územie prešlo viacero frontálnych systémov. Najviac zrážok spadlo vo štvrtok a piatok. Najvyššie týždenné úhrny nad 80 mm boli v okolí Harmanca, Starých Hôr a v západnej časti Nízkych Tatier. Teplotne bol predchádzajúci týždeň veľmi vyrovnaný. Teploty počas dňa boli takmer rovnaké ako v noci. Slnečný svit bol minimálny. Jediný slnečný deň bola sobota, na juhozápade svietilo slnko do 9 hodín. Najteplejšie bolo 16 °C na juhovýchode vo štvrtok. Najnižšia teplota bola -4 °C v nedeľu na Orave. Najveternejšie dni boli pondelok 17.10. a potom až nedeľa 23.10., kedy na juhozápade bola ojedinele priemerná rýchlosť vetra 6 m/s.