24.apríl 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 17.4. do 24.4.2016 sa intenzita sucha zvýšila takmer na celom území. Rozširovanie intenzity sucha S3 - výrazné sucho prebieha na východe Slovenska. Mierne sucho (S2) sa rozširuje okrem východu, aj na juhu Banskobystrického kraja a sčasti v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve. V povrchovej časti pôdy je relatívne nasýtenie ojedinele na Podunajskej a Východoslovenskej nížine pod 30 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje ojedinele na Podunajskej a Východoslovenskej nížine hodnoty pod 30 %. 30-40 % je relatívne nasýtenie na veľkej časti týchto dvoch nížin a zasahuje aj juh stredného Slovenska a juh Košickej kotliny. V pohoriach na severe Slovenska je vlhkosti v povrchovej vrstve stále dosť. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je situácia stále veľmi priaznivá. Takmer na celom území sú pôdy nasýtené, nižšie hodnoty pod 40 % sú len na pôdach so špecifických zložením. V celom pôdnom profile (0-100 cm) má približne ¾ územia relatívne nasýtenie 70-90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) v povrchovej vrstve sa zvyšuje a rozširuje naďalej na väčšine Slovenska. Výrazné sucho (S3) je na Podunajskej nížine, Novohrade a na východe Slovenska. Sucho sa nevyskytuje len v oblasti Tatier a na krajnom západe Záhorskej nížiny. V hlbšej časti profilu je situácia podobná. Výrazné sucho sa nachádza na menšom území, ale väčšiu plochu zaberá mierne sucho. V celom pôdnom profile na približne 4 % celkovej ploche je výrazné sucho. Toto územie pokrýva krajný východ Slovenska, ale aj malú časť juhu Banskobystrického kraja. Sucho sa zatiaľ, podobne ako v povrchovej časti, nevyskytuje na krajnom západe Záhorskej nížiny a v oblasti Tatier.

Dopady sucha na vegetáciu:

Takmer na celom území je stav kondície vegetácie priaznivý. Na západnom Slovensku a ojedinele aj na juhu východného Slovenska sú hodnoty kondície vegetácie viac ako 135 %. Znížené hodnoty sú na malom území na juhu Slanských vrchov.


Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni najviac zrážok (do 20 mm) spadlo len v horských oblastiach Nízkych a Vysokých Tatier. Na Podunajskej a Východoslovenskej nížine týždenné úhrny ojedinele nedosiahli ani 1 mm, a tak sa na týchto miestach sucho naďalej zvýrazňuje. Počas týždňa bolo prevažne sucho a teplo. Zrážky sa vyskytli len v pondelok a neskôr cez víkend v sobotu a v nedeľu. Najvyššie teploty boli na Gemeri v piatok do 23,5 °C. Najchladnejšie však bolo vo štvrtok, kedy ojedinele na strednom Slovensku poklesla teplota až na -4,5 °C. Najveternejší deň bola nedeľa 24.4., kedy bola priemerná rýchlosť na Podunajskej nížine až 10 m/s.