24. apríl 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výnimočné až extrémne sucho sa stále nachádza ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí. Extrémne sucho je lokálne v okolí Stupavy, Bratislavy, Pezinka, Galanty a Levíc. Relatívne nasýtenie je v týchto oblastiach najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm v okolí Pezinka. Na Podunajskej nížine je deficit väčšinou -40 až -60 mm. Nadbytok vlahy je najviac +20 mm ojedinele na strednom a východnom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele najnižšie 10-20 % na Podunajskej nížine a Záhorí. Podobná situácia je aj v hlbšej vrstve (40-100 cm) a v celom pôdnom profile (0-100 cm). Pod hranicou 50 % je nasýtenie prevažne na juhozápadnom Slovensku, a len lokálne na juhu stredného a východného Slovenska. Celkovo to predstavuje približne 30 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí na úrovni výnimočného až extrémneho sucha. Extrémne sucho celkovo zasahuje 0,6 % a nachádza sa lokálne v okolí Stupavy, Bratislavy, Pezinka, Galanty a Levíc. Na strednom a východnom Slovensku je to prevažne bez rizika sucha, len lokálne je začínajúce až mierne sucho. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny a celkovo zasahuje 1,4 % územia. V hlbšej vrstve je miestami na Podunajskej nížine a Záhorí výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne v okolí Pezinka najviac -80 mm. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je deficit v intervale -40 až -60 mm. Normálne podmienky sú na približne 40 % územia. Nadbytok vlahy do +20 mm je ojedinele na strednom a východnom Slovensku.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 18.4. do 24.4.2022 sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo na Dolnom Zemplíne, lokálne to bolo 20-30 mm. Najnižšie týždenné úhrny boli na Spiši a Šariši, lokálne len 1-2 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 22 °C v nedeľu na juhozápade. Najnižšie teplota klesla na -7 °C na strednom Slovensku. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Žihárci, okolo 20 mm. Najnižší výpar bol v Telgárte, okolo 11 mm. V percentách normálu bol výpar od 68 % v Sliači do 98 % v Žihárci.