24. február 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho sa pomaly rozširuje na východnom Slovensku. Aktuálne zasahuje takmer 1 % plochy Slovenska. Okrem východu, na ostatnom území je začínajúce až mierne sucho. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je na Spiši a Above 40-50 %, v celom profile najmenej 50-60 %. Deficit pôdnej vlahy je na východe stále do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 40-50 % na Spiši a Above, v Košickej kotline to je 50-60 %, na Zemplíne a Gemeri 60-70 %. Na ostatnom území je nasýtenie prevažne nad 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie stále pomerne vysoké. Najnižšie hodnoty sú 50-60 % v Košickej kotline. V celom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie v Košickej a Hornádskej kotline 50-60 % a nasýtenie 60-70 % je na približne 2 % plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha v okolí Prešova, Košíc, Moldavy nad Bodvou, Michaloviec a Vranova nad Topľou. Extrémne sucho zasahuje v celom profile 0,8 % celkovej plochy, výrazné až výnimočné sucho je stále len východe. Na západnom a strednom Slovensku je nanajvýš lokálne mierne sucho. V povrchovej vrstve je výrazné sucho na Spiši a výnimočné až extrémne sucho na Above. Približne 84 % územia je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je výrazné až extrémne sucho miestami na východe, najmä v Košickom kraji a v južnej časti Prešovského kraja. Výrazné sucho je lokálne aj na strednom Slovensku a Považí.

Deficit pôdnej vlahy je na východe stále do -60 mm, lokálne v okolí Moldavy nad Bodvou až do -80 mm. Normálne podmienky sú na ¾ územia. Nadbytok vlahy je na Záhorí a severovýchode do +20 mm. Situácia sa tak už dlhodobo nemení.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo v Javorníkoch a na Orave okolo 20-25 mm. Zrážky sa vyskytli najmä vo štvrtok a potom na severe aj v piatok. Takmer žiadne zrážky boli miestami v okolí Poľany a v Juhoslovenskej kotline. Prvých päť dní v týždni bolo relatívne teplo, s najvyššou teplotou v pondelok 15-16 °C na juhozápade. V piatok prešiel cez naše územie výrazný studený front, pričom najviac sa ochladilo na severovýchode, kde v sobotu ráno bolo takmer -16 °C. Najvyšší týždenný výpar bol takmer 10 mm v okolí Bratislavy.