24. január 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je už celé územie Slovenska bez rizika sucha. V celom pôdnom profile a v hlbšej vrstve je na takmer celom území relatívne nasýtenie vyššie ako 90 %. V povrchovej vrstve je len ojedinele nasýtenie v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy momentálne na území Slovenska nepozorujeme. Prevažujú normálne vlahové podmienky, prípadne sa vyskytuje nadbytok pôdnej vlahy, a to najviac do +60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia vyššie ako 90 %, len ojedinele, a to prevažne na juhu Podunajskej nížiny, na Záhorí a Spiši je nasýtenie v intervale 70-90 %. V celom profile a v hlbšej vrstve je na takmer celom území Slovenska nasýtenie vyššie ako 90 %.

Podľa máp intenzity sucha je aktuálne celé územie Slovenska už bez rizika sucha, a to ako v celom profile, tak aj v povrchovej a hlbšej vrstve.

Deficit pôdnej vlahy sa tento týždeň nikde nevyskytuje. V povrchovej a hlbšej vrstve prevažujú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm v oblasti Prešova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 18.1. do 24.1.2021 spadlo najviac zrážok v oblasti Banskej Bystrice, lokálne to bolo až 60-70 mm. Najnižší týždenný úhrn zrážok bol 2,7 mm z oblasti Kežmarku. Situácia sa výrazne zlepšila aj na severozápade a severe stredného Slovenska, a tak aktuálne sa sucho nikde nevyskytuje. Najchladnejšie bolo v pondelok -25 °C na Orave a Kysuciach. Neskôr, počas týždňa sa výrazne oteplilo a v piatok bolo na juhozápade až 14 °C. Týždenná suma výparu bola najvyššia takmer 6 mm na Záhorí.