24. máj 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa na západnom Slovensku zlepšila len čiastočne, zhoršenie nastalo na východnom Slovensku, najmä v oblasti Spiša a Slovenského Rudohoria. Extrémne sucho je momentálne na 3 % územia. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na juhu stredného a západného Slovenska ojedinele len 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na strednom Slovensku až do -80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na juhu Podunajskej nížiny a v Juhoslovenskej kotline ojedinele len 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na viac ako 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie nižšie ako 10 %. Na väčšine územia je však nasýtenie 60-90 %. V celom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 30-40 % na Záhorí, ojedinele na juhu Podunajska, v oblasti Slovenského raja a Slovenského krasu. Pod bodom zníženej dostupnosti je nasýtenie na približne 15 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je stále na úrovni extrémneho sucha na približne 3 % územia. Zlepšenie nastalo na juhozápade Slovenska, zhoršenie na strednom Slovensku a v západnej polovici východného Slovenska, kde je aj najhoršia situácia. V povrchovej vrstve je extrémne sucho len ojedinele na juhu Podunajska. Na juhu stredného Slovenska je ojedinele ešte výrazné až výnimočné sucho. V hlbšej vrstve je situácia stále vážna a pôdna vlaha sa dopĺňa len pomaly. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na takmer 16 % územia. Suchom je zasiahnuté takmer celé územie, okrem niektorých oblastí na západnom a strednom Slovensku, čo je približne len 5 % plochy.

Deficit pôdnej vlahy je až do -80 mm v južnej časti stredného Slovenska, a lokálne aj v západnej časti východného Slovenska. Deficit od -40 mm do -60 mm je na takmer 1/5 územia. Deficit pozorujeme na takmer 90 % územia. V povrchovej vrstve je deficit do -40 mm na juhu stredného a západného Slovenska. V hlbšej vrstve je deficit do -60 mm na Spiši, Zamagurí, v Slovenskom Rudohorí a Levočských vrchoch. V tejto vrstve je deficit stále na takmer na celom území. Nadbytok vlahy je len v povrchovej vrstve do +20 mm na juhozápade a severovýchode.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Týždenné úhrny zrážok boli od 3 mm na juhu Podunajskej nížiny do 30 mm ojedinele na západe a východe Slovenska. Opäť sa tak vlaha nedoplnila rovnomerne. V niektorých oblastiach teda pretrváva sucho, ktoré je najvýraznejšie v hlbšej vrstve. Najvyššia teplota vzduchu bola 29 °C na Gemeri. Po teplom začiatku týždňa sa výrazne ochladilo a v piatok bolo v okolí Slovenskom raja ráno už len -4 °C. Najvyšší týždenný výpar bol 34 mm v Košickej kotline. Výpar bol od 110 do 145 % dlhodobého priemeru.