24. marec 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho sa stále v malej miere rozširuje na východnom Slovensku. Momentálne je extrémnym suchom zasiahnutých 3,7 % celkovej plochy. Na ostatnom území sa rozširuje začínajúce až mierne sucho. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve len 30-40 % v Košickej kotline, Above a na Spiši. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm v okolí Prešova, Košíc a Moldavy n. Bodvou.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 30-40 % v Košickej kotline, na Above a lokálne aj v Hornádskej kotline. Na Zemplíne sú najnižšie hodnoty 40-50 %, v Juhoslovenskej kotline a na Podunajskej nížine najmenej 50-60 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je nasýtenie na celom území ešte nad 50 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 50 % len lokálne v okolí Prešova a na Spiši. Nasýtenie nad 70 % je ešte stále na viac ako 9/10 celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na 3,7 % celkovej plochy. Najviac zasiahnuté oblasti sú Zemplín, Abov, Šariš a Slanské vrchy. Začínajúce sucho sa rozširuje už na celom území Slovenka. Najviac sa situácia zhoršuje v povrchovej vrstve. Bez rizika sucha je zatiaľ 1/3 územia.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -80 mm v okolí Prešova, Košíc a Moldavy nad Bodvou. Približne tretina územia má normálne podmienky. Na väčšine Slovenska je deficit -5 až -20 mm. Nadbytok nepozorujeme už nikde.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok v oblasti Tatier. Ojedinele to bolo až 15 mm. Na väčšine Slovenska však boli úhrny zrážok nižšie ako 2 mm a v niektorých oblastiach na juhu sa zrážky za celý týždeň nevyskytli. Najvyššia teplota vzduchu bola v nedeľu 24.3. a to až 23 °C v oblasti Štúrova. V strede týždňa klesla teplota v dolinách na takmer -9 °C. Väčšina dní bola v týždni slnečná a bez zrážok. Zrážky sa vyskytli najmä v pondelok 18.3. Týždenný výpar bol 18 mm na juhu Zemplína.