25. jún 2023

 Aktuálny stav sucha:

Mierne až výrazné sucho stále pretrváva na Orave a Kysuciach. Začínajúce sucho je aj na Považí, Turci, Záhorí a v Strážovských vrchoch. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Záhorí a v okolí Bratislavy. V povrchovej vrstve sú hodnoty nasýtenia na juhu Záhoria pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najvýraznejší na severozápade a západe územia. Hodnoty -40 až -60 mm sú len na Orave, inde je deficit najviac -5 až -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % na juhu Záhoria a v intervale 10-20 % v okolí Bratislavy a Pezinka. Na východnom Slovensku sú hodnoty, okrem Košickej kotliny, vyššie ako 50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % na Záhorí a Podunajskej nížine. Na juhu stredného a východného Slovenska je len lokálne nasýtenie 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % na Záhorí a v okolí Bratislavy. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie 20-30 %. Pod hranicou bodu zníženej dostupnosti (50 %) je nasýtenie na približne 37 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha na Kysuciach, Orave, lokálne na Turci a v Javorníkoch. Začínajúce sucho je na Považí, Záhorí a Ponitrí a v Strážovských vrchoch. V povrchovej a hlbšej vrstve je mierne až výrazné sucho taktiež najmä na severe stredného Slovenska a na Krajnom západe.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave -40 až -60 mm. Deficit -20 až -40 mm je, okrem Oravy, aj na Kysuciach, Turci, Považí, Ponitrí a Pohroní. Deficit vlahy je výraznejší na západe územia. Vo východnej polovici Slovenska je prevažne nadbytok vlahy, najviac +60 až +80 mm v okolí Rimavskej Soboty. Normálne podmienky sú na približne 23 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 19.6. do 25.6.2023 boli zrážky na Slovensku nerovnomerne rozmiestnené. Vo východnej polovici boli úhrny zrážok lokálne 80-120 mm. V západnej polovici bolo podstatne menej zrážok. Najmenej spadlo vo východnej časti Podunajskej nížiny 0-1 mm. Počas týždňa prevažovalo pomerne slnečné počasie s relatívne vysokými teplotami vzduchu. Najvyššia teplota bola takmer 35 °C na Záhorí. Najnižšie klesla teplota na 4 °C v pondelok v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Nitre 42 mm a Žihárci 40 mm. Najnižší výpar bol v Podolínci, len necelých 24 mm. V percentách normálu 1981 - 2010 bol výpar od 98 % v Gánovciach do 138 % v Čadci.