25. september 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V porovnaní s minulým týždňom sa situácia viditeľne zhoršila na krajnom juhozápade Slovenska, ale aj na severovýchode a v oblasti Abova. Na krajnom juhozápade, blízko Bratislavy, je v povrchovej vrstve už výrazné sucho. V hlbšej vrstve je začínajúce až mierne sucho na severovýchode. Relatívne nasýtenie je 10-20 % na Záhorí, v hlbšej vrstve však je sucho výraznejšie.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie naďalej na Záhorí. Najnižšie hodnoty sú 10-20 %. Bod zníženej dostupnosti je približne na ¼ územia. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je situácia horšia. V tejto vrstve je na Záhorí a v západných častiach Bratislavy veľmi sucho a relatívne nasýtenie je tu pod hodnotou 10 %. Toto územie predstavuje 0,7 % celkovej plochy. Bod zníženej dostupnosti je tiež, podobne ako v plytšej vrstve, na ¼ územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa situácia v porovnaní s minulým týždňom o niečo zhoršila. Bod zníženej dostupnosti pokrýva 1/5 územia. Hodnoty 10-20 % sú na Záhorí a v oblasti Bratislavy. Na Gemeri a Above je to najmenej 20-30 %.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na krajnom juhozápade už na úrovni výrazného sucha (S3). Začínajúce sucho je na Above. V hlbšej časti profilu je stále najsuchšie na krajnom severovýchode a východe, kde je až mierne sucho. V celom pôdnom profile sa situácia tiež zhoršila. Začínajúce sucho je na Záhorí a juhu Malých Karpát, ďalej na východe zasahuje Abov a krajný severovýchod a východ. Na veľmi malých územiach sa jedná až o mierne sucho.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok v oblasti Tatier, do 8 mm. Úhrny okolo 6 mm boli aj na juhozápade Banskobystrického kraja a na juhu Východoslovenskej nížiny. Bol to teda prevažne suchý týždeň. Na niektorých miestach v južnej polovici Slovenska sa zrážky dokonca vôbec nevyskytli. Teplotne to bol však relatívne chladný týždeň. Najvyššie teploty boli ešte v pondelok, kedy na juhu stredného Slovenska bolo až 25 °C. Po väčšinu týždňa však boli teploty do 22 °C. Až cez víkend sa mierne oteplilo na juhozápade do 24°C.  Najchladnejšie ráno bolo v piatok, v dolinách boli minimá až -2 °C. Najveternejšie bolo po prechode výrazného studeného frontu v pondelok a utorok, kedy boli priemerné rýchlosti až 9 m/s.