26. apríl 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viacej zhoršila. Extrémne sucho je na takmer 1/4 územia. Najviac suchom zasiahnuté sú oblasti na severe, časť stredného Slovenska a čiastočne aj juhozápadné Slovensko. Výrazné až extrémne sucho zasahuje až 84 % územia. Relatívne nasýtenie pokleslo výrazne na celom území. Najnižšie hodnoty v celom profile sú ojedinele v intervale 10-20 %, lokálne dokonca aj pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší do -80 mm na severe. Deficit vlahy pozorujeme na 99 % územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou bodu zníženej dostupnosti na takmer 90 % územia. Nasýtenie v tejto vrstve je pod 10 % na Kysuciach, Záhorí, a lokálne aj na strednom a východnom Slovensku. Na Podunajskej a Východoslovenskej nížine je nasýtenie zväčša od 20 do 40 %, lokálne len 10-20 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je zatiaľ nasýtenie väčšinou v intervale 70 až 100 %, ojedinele sú hodnoty pod 40 %. V celom profile (0-100 cm) sú hodnoty nasýtenia ojedinele v intervale 10-20 %, lokálne dokonca aj pod 10 %. Na väčšine územia je však nasýtenie stále od 60 do 90 %. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na približne 12 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na 84 % územia. Extrémne sucho je na 1/4 Slovenska. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom výrazne zhoršila. Sucho je na takmer celom území, okrem najvyších polôh, kde je stále snehová pokrývka. V povrchovej vrstve je extrémne sucho taktiež na približne 1/4 územia, ale výrazné až extrémne sucho spolu zasahuje až 95 %. Situácia je tak ešte horšia ako v celom profile. V hlbšej vrstve je to trochu lepšie. Extrémne sucho je zatiaľ na 18 % územia. Na Podunajskej a Východoslovenskej nížine je prevažne začínajúce až mierne sucho. Na Záhorskej nížine je miestami až výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na severe až do -80 mm. Hodnoty deficitu vlahy až do -60 mm sú na veľkej časti Slovenska. Normálne podmienky sú len na 0,8 % územia. V povrchovej vrstve prevažuje deficit do -40 mm, a v hlbšej vrstve len do -20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň prešiel cez naš územie len jeden studený front. Ten však zrážky priniesol len v niektorých oblastiach na severe. Najviac napršalo v oblasti Tatier do 6 mm. Na väčšine Slovenska bolo opäť bez zrážok. Prevažovalo opäť slnečné počasie. Teploty vzduchu stúpli na najviac 24 °C. V dolinách klesla teplota najnižšie na -7 °C na Zamagurí. Najvyšší výpar bol 30 mm ojedinele na Podunajskej nížine. Výpar bol v percentách normálu od 110 % na juhozápade do 150 % na severozápade.