26. december 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je začínajúce až mierne sucho na západnom a strednom Slovensku. V hlbšej vrstve pôdy sa extrémne sucho nachádza na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Krupiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 %, v hlbšej vrstve pôdy je to 10-20 % na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 mm na severovýchode.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia vyššie ako 90 %. Na juhu Podunajskej nížiny sú najnižšie hodnoty v intervale 50-70 %. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je nasýtenie v intervale 10-20 % v južnej časti Podunajskej nížiny. Na juhu stredného a východného Slovenska sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny. Nasýtenie pod hranicou 50 % je na približne 12 % územia Slovenska.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na strednom a západnom Slovensku. Mierne sucho je v okolí Krupiny a na Pohroní a Podpoľaní. V povrchovej vrstve pôdy je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, len ojedinele na severovýchode je začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je výrazné a lokálne až extrémne sucho na juhu Podunajskej nížiny, tiež v oblasti Bratislavy, Pezinka a v okolí Krupiny. Extrémne sucho však celkovo zasahuje len 0,2 % územia Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na juhu stredného Slovenska, lokálne na Podunajskej nížine a Zemplíne. Normálne podmienky sú na približne 48 % územia. Nadbytok vlahy je do +60 mm na severovýchode. V povrchovej vrstve pôdy prevažujú normálne podmienky a v hlbšej vrstve je situácia podobná ako v celom pôdnom profile.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 20.12. do 26.12.2021 spadlo najviac zrážok 40-50 mm na severozápade Slovenska a severe stredného Slovenska. Najnižšie úhrny zrážok boli v intervale 1-2 mm na juhovýchode Slovenska. Najnižšia teplota vzduchu bola -23 °C v nedeľu 26.12. na Spiši a najvyššia teplota bola 11,4 °C v Bratislave. Týždenná suma výparu bola najvyššia 3,5 mm v Bratislave a najnižšia 0,7 mm v Čadci, Rimavskej Sobote a Spišských Vlachoch.