26. jún 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V uplynulom týždni sa intenzita sucha opäť zhoršila. Extrémne sucho postihuje viac ako  10 % územia. Najviac sú zasiahnuté okresy na východe Slovenska. Relatívne nasýtenie sa taktiež znížilo, a to najmä v povrchovej vrstve. Na približne 1 % plochy je pôda takmer úplne vyschnutá.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na východe Slovenska. 0-10 % je relatívne nasýtenie v okolí Humenného a Giraltoviec v povodí rieky Topľa. Na pomerne veľkej ploche je na východe relatívne nasýtenie 10-20 %. V porovnaní s minulým týždňom tak ide o výrazné zhoršenie situácie. Zhoršenie sa dotklo aj oblasti Spiša, a tiež juhozápadného Slovenska. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je situácia o niečo priaznivejšia. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je stále relatívne nasýtenie 70-90 %. Na Záhorí a na východnom Slovensku je to ojedinele len 0-10 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) na približne 1 % územia je relatívne nasýtenie 10-20 %. Výrazné zhoršenie nastalo takmer na celom území Slovenska. Na Podunajskej nížine je relatívne nasýtenie od 40 do 60 %, na Východoslovenskej nížine od 20 do 50 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje v okresoch Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Snina a čiastočne aj Bardejov, Svidník a Vranov nad Topľou úroveň extrémneho sucha (4,4 % celkovej plochy). Výrazné zhoršenie nastalo aj v Hornádskej a Košickej kotline. V hlbšej časti profilu je situácia o niečo priaznivejšia. Extrémne sucho je na 2,7 % celkovej plochy a týka sa krajného východu a časti povodia Hornádu a Bodvy. V celom pôdnom profile až 11 % územia je zasiahnutých extrémnym suchom. V porovnaní s minulým týždňom ide o výrazné zhoršenie. Toto zhoršenie zasiahlo najmä východné Slovensko, ale zmeny sú viditeľné aj na krajnom severozápade a západe. Tu je však intenzita sucha nanajvýš na úrovni S3.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

Uplynulý týždeň bol prevažne suchý. Najviac zrážok spadlo (do 30 mm) na strednom a severozápadnom Slovensku. Nedeľné zrážky z 26.6., ktoré boli na východnom Slovensku ešte do bilancie zarátené neboli, ale v budúcom týždni sa ich vplyv započíta. V predchádzajúcom týždni boli plošne rozsiahle zrážky len z nedele 19.6. na pondelok 20.6., v ostatných dňoch sa jednalo len o ojedinelú búrkovú činnosť. Zatiaľ čo, začiatok týždňa bol oblačný, od stredy nastalo na celom území slnečné a horúce počasie. Maximá teploty boli najvyššie v piatok a sobotu, najviac do 36 °C. Najnižšie teploty boli v stredu na úrovni 8,5 °C v dolinách na strednom a východnom Slovensku. Najveternejší deň  bola nedeľa 26.6. s dennými rýchlosťami do 7 m/s.