26. máj 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je v povrchovej vrstve celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho ojedinele na juhovýchode. Relatívne nasýtenie je na celom území nad hranicou 50 %, v hlbšej vrstve je najmenej 40-50 % na juhovýchode. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší lokálne v oblasti Moldavy n. Bodvou do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území nad 50 %. Nasýtenie v intervale 50-60 % je ojedinele na juhozápade a juhovýchode. Na väčšine územia je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie lokálne 40-50 % na Záhorí, v Košickej kotline a na Zemplíne. V celom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie 50-60 % na Zemplíne, v Košickej kotline a v okolí Senca. Na približne 96 % plochy je nasýtenie vyššie ako 70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na Above na úrovni mierneho až výrazného sucha. Je to však len veľmi malá časť územia. Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je bez rizika sucha už celé Slovensko. V hlbšej vrstve pozorujeme extrémne sucho ojedinele v Košickom kraji a výrazné sucho je aj v malej časti Prešovského kraja, najmä v oblasti Prešova a Vranova n. Topľou. Na západnom a strednom Slovensku je len lokálne mierne až výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na juhovýchode, a to najviac -60 mm v oblasti Moldavy n. Bodvou. Slabý deficit do -40 mm pozorujeme aj na juhozápade v oblasti Senca. Na ostatnom území sú normálne podmienky až nadbytok vlahy. Najlepšia situácia je na Záhorí, v oblasti Malaciek, kde je nadbytok lokálne až do +80 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo na severe stredného Slovenska a severozápade, pričom najvyššie týždenné úhrny zrážok boli až v intervale 80-90 mm. Najmenej zrážok spadlo v okolí Popradu, a to okolo 10 mm. Vlaha sa tak doplnila na celom území Slovenska a v porovnaní s minulým týždňom sa zmiernilo sucho aj v hlbšej vrstve. Najvyššia teplota vzduchu bola 27 °C v nedeľu a najchladnejšie bolo v piatok 2 °C na Orave. Po väčšinu týždňa bolo oblačné počasie s relatívne nízkymi hodnotami výparu. Najvyšší týždenný výpar bol 25 mm v okolí Bratislavy a Hurbanova. V percentách normálu bol výpar v intervale od 70 do 95 %.