26. marec 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je mierne až výrazné sucho na juhozápadnom Slovensku, pričom v povrchovej vrstve pôdy je na Záhorí lokálne výrazné až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty na Záhorí a v okolí Bratislavy 30-40 %, v povrchovej vrstve sú na Záhorí najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm lokálne na juhozápadnom Slovensku. Deficit vlahy pozorujeme na približne 1/3 územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % ojedinele na Záhorí. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 40-50 %. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie lokálne v okolí Bratislavy 20-30 %, inde na Podunajskej nížine a Záhorí 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 30-40 % v oblasti Bratislavy a na Záhorí. V západnej časti Podunajskej nížiny je najnižšie nasýtenie 40-50 %. Na strednom a východnom Slovensku sú hodnoty prevažne vyššie ako 60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha na juhozápadnom Slovensku. Začínajúce sucho zasahuje približne 4 % územia. V povrchovej vrstve je výrazné až výnimočné sucho lokálne na Záhorí. Výrazné sucho je okrem Záhoria, aj v oblasti Malých a Bielych Karpát a v Chvojnickej pahorkatine. Výrazné až výnimočné sucho spolu zasahujú 3,6 % územia. V hlbšej vrstve je situácia priaznivejšia. Začínajúce až mierne sucho je len ojedinele na juhozápadnom a západnom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm na Považí, v Malých Karpatoch a v okolí Bratislavy a Pezinka. Deficit vlahy pozorujeme na približne 30 % územia. Normálne podmienky sú na približne 47 % územia. Nadbytok vlahy je ešte do +60 mm v okolí Štúrova a Kežmarku.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

V týždni od 20.3. do 26.3.2023 spadlo najviac zrážok na východnom Slovensku a Orave. Týždenné úhrny zrážok boli najvyššie 20-30 mm. Najmenej zrážok spadlo v okolí Bratislavy a na Záhorí, ojedinele 1,5-4 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň relatívne teplý s najvyššou teplotou 22-23 °C na juhu Podunajskej a Východoslovenskej nížiny. V dolinách klesla teplota najnižšie na Horehroní do -4 °C. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Hurbanove a na Kolibe v Bratislave, a to necelých 19 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej, len 9 mm. V percentách normálu 1981 - 2010 bol výpar od 107 % v Banskej Bystrici do 153 % v Senici.