26. september 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na väčšine Slovenska sucho nepozorujeme. Mierne až výrazné sucho je ojedinele len na juhovýchodnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % miestami na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V hlbšej vrstve pôdy je ešte nasýtenie lokálne na juhu len do 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm na juhovýchode. Stále na približne polovici územia Slovenska je nadbytok pôdnej vlahy.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je aktuálne v intervale 10-20 % v okolí Trnavy, na juhovýchode Podunajskej nížiny, v okolí Krupiny a na Východoslovenskej nížine. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je ešte lokálne na juhu Slovenska nasýtenie pod hranicou 10 %. Hodnoty v intervale 10-20 % sú na približne 1/5 územia Slovenska. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie relatívne nasýtenie 10-20 % miestami na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, a tiež lokálne na juhu stredného Slovenska. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 35 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha ojedinele na juhovýchodnom Slovensku. Začínajúce sucho je lokálne aj na Honte a Podunajskej nížine. Bez rizika sucha je 90 % územia. V povrchovej časti pôdy je situácia podobná ako v celom profile. Mierne až výrazné sucho je len na juhovýchode. V hlbšej vrstve je situácia o čosi lepšia. Mierne a výrazné sucho je len lokálne na juhovýchode Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na juhovýchodnom Slovensku najviac -60 mm. Deficit do -40 mm je juhovýchodu aj lokálne na juhu stredného Slovenska a v oblasti Malých Karpát. Na približne polovici územia monitorujeme ešte nadbytok vlahy. Najlepšia situácia je stále v okolí Bardejova, Žiliny a Prievidze, kde je nadbytok vlahy až +60 mm. Normálne podmienky sú na 28 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 20.9. do 26.9.2021 spadlo najviac zrážok na Záhorí, lokálne až 28 mm. Ojedinele bolo na Slovensku úplne bez zrážok, a to najmä v južnej časti stredného a východného Slovenska. Najteplejšie počas tohto týždňa bolo 27 °C v nedeľu na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -2,5 °C v utorok na Horehroní. Týždenná suma výparu bola najvyššia 18 mm v okolí Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 80 % do 115 %.