27. jún 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je najhoršia situácia v severnej časti stredného Slovenska a na krajnom východe. V povrchovej vrstve pôdy sa extrémne sucho vyskytuje na takmer 2 % územia. Relatívne nasýtenie je nižšie ako 10 % na Záhorí a v povrchovej vrstve aj na Podunajskej nížine a Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je už lokálne na Orave až do -80 mm. Deficit vlahy registrujeme už na 93 % územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v celom pôdnom profile (0-100 cm) je ojedinele na Záhorí nižšie ako 10 %. Na Podunajskej, a aj na Východoslovenskej nížine je relatívne nasýtenie najmenej 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na ¾ územia. V povrchovej vrstve (0-40 cm) je nasýtenie pod 10 % na Záhorí, v južnej polovici Podunajskej nížiny a na Zemplíne. V tejto časti pôdy je nasýtenie pod hranicou 50 % na 87 % územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na Záhorí, lokálne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, nasýtenie v intervale 10-20 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výnimočného až extrémneho sucha na Orave, a lokálne v oblasti Malej a Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Výrazné sucho pozorujeme aj v oblasti Vihorlatu, v Poloninách a Levočských vrchoch. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na takmer 2 % územia. Najhoršia situácia je na Orave, v oblasti Malej a Veľkej Fatry, v Slanských vrchoch a okolí, a na Zemplíne. V hlbšej vrstve je mierne a lokálne až výrazné sucho najmä na Orave a v oblasti Nízkych Tatier. Bez rizika sucha sú v tejto časti pôdneho horizontu až 2/3 územia.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave až -80 mm. Deficit do -60 mm je na približne 6 % územia. Nadbytok vlahy je do +40 mm lokálne na Záhorí a Pohroní.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 21.6. do 27.6.2021 spadlo lokálne až 60-70 mm zrážok. Na juhu Slovenska však boli oblasti, kde bolo úplne bez zrážok. Zrážky boli počas týždňa vo forme prehánok a búrok, a tak sú na území Slovenska veľké regionálne rozdiely. Opäť absentujú celoplošné zrážky, ktoré by zlepšili vlahové podmienky na veľkej časti územia. Najvyššia teplota vzduchu bola 38 °C v okolí Štúrova. Najnižšie klesla teplota na 7 °C v Slovenskom raji a na Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Hurbanove, až okolo 46 mm. V percentách normálu bol výpar od 115 % v Jaslovských Bohuniciach do 165 % v Čaklove.